OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Аналіз систем оподаткування у 2017 2017-07-21 14:58:00

 

Актуальним питанням для ведення бізнесу є отримання позитивного економічного ефекту. Одним з методів досягнення цієї мети може бути зменшення податкового навантаження.

Для оптимізації податкового навантаження суб'єкти господарювання можуть обрати одну із систем оподаткування:

 • загальну;

 • спрощену.

  

Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть скористатися наступними перевагами цієї системи:

 1. Простота ведення обліку, нарахування та декларування податку (касовий метод);

 2. Звільнення від сплати ряду податків та інших обов’язкових платежів, а саме: податку на додану вартість, за винятком платників єдиного податку 3-ї групи, які виявили бажання сплачувати ПДВ; податку на прибуток підприємств; земельного податку; податку на доходи фізичних осіб;

 3. Відсутність потреби застосовувати РРО для ФОПів 1-ї групи, окрім торгівлі «технічно складними побутовими товарами».


При цьому для спрощеної системи оподаткування притаманні наступні недоліки:

 1. Наявність заборон щодо окремих видів діяльності. Наприклад, не можуть бути платниками єдиного податку 1-ї, 2-ї та 3-ї групи суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з: видобутку, реалізації корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення, обміну іноземної валюти, управління підприємствами, торгівлі антикваріатом, фінансового посередництва, надання послуг пошти та зв'язку і т.д.;

 2. Нерезиденти не можуть бути платниками єдиного податку;

 3. Обмеження щодо кількості працівників (крім 3-ї групи єдиного податку);

 4. Обмеження в обсязі доходу;

 5. Виключно грошова форма розрахунків з контрагентами;

 6. Фіксована ставка податку, що не залежить від отримання прибутку для платників єдиного податку 1-ї та 2-ї групи;

 7. Не залежно від результатів діяльності наявна обов’язкова сплата ЄСВ в мінімальному розмірі для 2-ї та 3-ї групи платників єдиного податку, а для платників 1-ї групи – 0,5 мінімального страхового внеску;

 8. До того ж, ФОПи платники єдиного податку 2-ї групи мають деякі нюанси роботи з підприємствами на загальній системі оподаткування, а саме: вони мають право виготовляти і продавати товари підприємствам на загальній системі, надавати послуги ресторанної сфери (банкети на замовлення), але надавати послуги можуть тільки платникам єдиного податку та населенню.

 

 

Водночас, загальна система оподаткування складна в адмініструванні та зазвичай використовується великим бізнесом. У питаннях ведення бухгалтерського та податкового обліку, вона має безліч прогалин на законодавчому рівні та спірних невирішених питань, що, в свою чергу, також дає можливість для законної оптимізації податкового навантаження. Це пояснюється тим, що двояке тлумачення закону захищає діяльність суб'єктів господарювання.

 

Тому при застосуванні загальної системи оподаткування юридичними та фізичними особами-підприємцями можна отримати наступні преференції:

 1. Відсутність обмежень щодо видів господарської діяльності, кількості працівників, обсягу доходу, форми розрахунків з контрагентами (грошова, негрошова);

 2. Податкове навантаження прямо залежить від прибутку (збитку) за звітний період, що призводить до гнучкості податкового планування;

 3. Суб'єкти господарювання, які є платниками податку на прибуток, перебуваючи на загальній системі оподаткування, та в яких обсяг оподаткованих операцій за 12 місяців до 1 000 000 грн. можуть не платити не тільки ПДВ, але й податок на прибуток, якщо попадуть під критерії визначені п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України;

 4. У 2017 році ФОП – пенсіонерів за віком та інвалідів на загальній системі оподаткування звільнено від сплати ЄСВ «за себе» (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).

 

Недоліками загальної системи оподаткування виступають:

 1. Складність адміністрування, що виражається у великій кількість звітності та потребує наявності програмного забезпечення, трудових ресурсів;

 2. З 2017 року обов'язкова сплата ЄСВ «за себе» для ФОПів;

 3. Податкове навантаження, пропорційно зростає від кількості найманих працівників;

 4. Обов’язкова реєстрація платником ПДВ при перевищенні обсягу оподаткованих операцій в сумі 1 000 000 грн. за 12 місяців.

 

Детальніше Ви можете ознайомитись із новинами в оподаткуванні у 2018 році⇒  або завітати в офіс нашої компанії.

 

 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ПОДАТКІВ 

Враховуючи викладене, розглянемо на практиці ведення бізнесу із застосуванням різних систем оподаткування у наступній ситуації: суб’єкт господарювання виробляє і продає товари іншим підприємцям, за що отримує за рік дохід в розмірі 1 100 000 грн.. На суб’єкта господарювання оформлено 1 особу із ЗП 3 200 грн. в місяць, також протягом року він має витрати в сумі 800 000 грн, крім витрат на оплату праці і сплату податків.

Для такого платника податків можливим буде наступне податкове навантаження:

В даній ситуації суб’єкт господарювання не може бути зареєстрований, як платник єдиного податку 1-ї групи спрощеної системи оподаткування, оскільки він не підпадає під критерії для платників цього податку, визначені ст. 291.4 Податкового кодексу України, а саме: дохід за рік – до 300 000 грн., без найманих працівників, вид діяльності – продаж товарів на ринку, надання побутових послуг населенню.

 

 

ФОП – платник єдиного податку на 2-й групі спрощеної системи оподаткування:

Характеристика ЗА РІК

Дохід, грн.

1 100 000 (обмеження до 1 500 000)

Витрати, крім витрат на ЗП і сплату податків, грн.

800 000

Наймані працівники, чол.

1 (обмеження до 10 осіб)

ЗП, грн.

30 912

Єдиний соціальний внесок на обов’язкове соціальне страхування, грн.

8 448 (за себе)

8 448 (за найману особу)

Податок на доходи фізичних осіб, грн.

6 912

Військовий збір, грн.

576

Єдиний податок, грн.

7 680

Сума податків за рік, грн.

32 064

Чистий прибуток (збиток) за рік, грн.

237 024

 

 

ФОП – платник єдиного податку на 3-й групі спрощеної системи оподаткування:

Характеристика ЗА РІК

Платник єдиного податку за ставкою 3%

Платник єдиного податку за ставкою 5%

Дохід, грн.

1 100 000 (до 5 000 000)

1 100 000 (до 5 000 000)

Витрати, крім витрат на ЗП і сплату податків, грн.

800 000

800 000

Наймані працівники, чол.

1 (без обмежень)

1 (без обмежень)

ЗП, грн.

30 912

30 912

Податок на додану вартість, грн.

60 000

-

Єдиний соціальний внесок на обов’язкове соціальне страхування, грн.

8 448 (за себе)

8 448 (за найману особу)

8 448 (за себе)

8 448 (за найману особу)

Податок на доходи фізичних осіб, грн.

6 912 (за найману особу)

6 912 (за найману особу)

Військовий збір, грн.

576 (за найману особу)

576 (за найману особу)

Єдиний податок, грн.

33 000

55 000

Сума податків за рік, грн.

117 384

79 384

Чистий прибуток (збиток) за рік, грн.

151 704

189 704

 

 

Юридична особа на 3-й групі спрощеної системи оподаткування:

Характеристика ЗА РІК

Платник єдиного податку за ставкою 3%

Платник єдиного податку за ставкою 5%

Дохід, грн.

1 100 000 (до 5 000 000)

1 100 000 (до 5 000 000)

Витрати, крім витрат на ЗП і сплату податків, грн.

800 000

800 000

Наймані працівники, чол.

1 (без обмежень)

1 (без обмежень)

ЗП, грн.

30 912

30 912

Податок на додану вартість, грн.

60 000

-

Єдиний соціальний внесок на обов’язкове соціальне страхування, грн.

8 448 (за найману особу)

8 448 (за найману особу)

Податок на доходи фізичних осіб, грн.

6 912 (за найману особу)

6 912 (за найману особу)

Військовий збір, грн.

576 (за найману особу)

576 (за найману особу)

Єдиний податок, грн.

33 000

55 000

Сума податків за рік, грн.

108 936

70 936.

Чистий прибуток (збиток) за рік, грн.

160 152

198 152

 

 

ФОП – платник ПДФО на загальній системі оподаткування:

Характеристика ЗА РІК

Дохід, грн.

1 100 000 (без обмежень)

Витрати, крім витрат на ЗП і сплату податків, грн.

800 000

Наймані працівники, чол.

1 (без обмежень)

ЗП, грн.

30 912

Податок на додану вартість, грн.

60 000

Єдиний соціальний внесок на обов’язкове соціальне страхування, грн.

9 691 (за себе)

8 448 (за найману особу)

Податок на доходи фізичних осіб, грн.

6 912 (за найману особу)

46 915,20

Військовий збір, грн.

576 (за найману особу)

3 909,60

Сума податків за рік, грн.

136 451,80

Чистий прибуток (збиток) за рік, грн.

132 636,20

 

 

Юридична особа на загальній системі оподаткування, платник ПДВ:

Характеристика ЗА РІК

Дохід, грн.

1 100 000 (без обмежень)

Витрати, крім витрат на ЗП і сплату податків, грн.

800 000

Наймані працівники, чол.

1 (без обмежень)

ЗП, грн.

30 912

Податок на додану вартість, грн.

60 000

Єдиний соціальний внесок на обов’язкове соціальне страхування, грн.

8 448

Податок на доходи фізичних осіб, грн.

6 912

 

Військовий збір, грн.

576

3 909,60

Податок на прибуток, грн.

34 767,36

Сума податків за рік, грн.

110 703,36

Чистий прибуток (збиток) за рік, грн.

158 384,64

 

Таким чином, бізнес, обираючи спрощену чи загальну систему оподаткування, має можливість керувати податковим навантаженням чи фінансовим результатом у процесі своєї господарської діяльності. Для податкового планування особливу увагу потрібно звертати на специфіку господарської діяльності та економічно-правову природу господарських операцій. Станом на сьогодні у податковому законодавстві простежуються позитивні зміни для діяльності малого бізнесу. З огляду на це, важливим елементом бізнес проекту чи для start up є податкове планування.

 

Автор: бухгалтер-експерт Ірина Кемінь

 

 

 

OGP - CONSULTING PARTNERSHIP
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
4.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83

НАШІ КЛІЄНТИ

 • Антекстрой

  Антекстрой

 • Ассоциация медицинских организаций

  Ассоциация медицинских организаций

 • Бест Линк

  Бест Линк

 • БИХЕЛС

  БИХЕЛС

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message