OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Ліцензія на виробництво тепла 2017-01-05 16:53:55

 

Виробництво теплової енергії - сфера господарської діяльності, яка пов’язана з перетворенням енергетичних ресурсів буд-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договорів.

Відповідно до законодавства України здійснювати діяльність з надання послуг по виробництву теплової енергії дозволяється лише після отримання ліцензії на виробництво теплової енергії.

 

Ліцензія видається на такі види діяльності:

Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках із використання нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

Виробництво теплової енергії в обсягах:

- Понад 20 тисяч Гкал на рік;

- До 20 тисяч Гкал на рік.

 

Ліцензія на виробництво теплової енергії  - це документ, який дає дозвіл юридичним і фізичним особам-підприємцям законно надавати послуги з виробництва теплової енергії з метою її продажу на підставі договорів.

Ліцензія на виробництво теплової енергії є безстроковою.

 

Наша організація готова надати комплекс послуг з отримання ліцензії на виробництво теплової енергії.

Строки і вартість:

Термін отримання ліцензії – від 10 робочих днів;

Вартість юридичних послуг -  від 9500 гривень;

Обов'язкові платежі державі - один мінімальний прожитковий мінімум (станом на 01.01.2018 складає 1762,00 гривень).

 

 

Документи та інформація, необхідна для отримання ліцензії:

 • Копія виписки з ЄДРПОУ;
 • Номер телефону, факс і електронну адресу (за наявності);
 • Банківські реквізити підприємства;
 • Фактичний річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу за минулий календарний рік (тис. Гкал на календарний рік);
 • Звільнений плановий річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу (тис. Гкал на календарний рік);
 • Відомості про засоби з виробництва теплової енергії (про кожен об'єкт дані окремо):
  • Назва виробничого об'єкта, його місцезнаходження
  • Теплогенеруючі установки (Тип, Заводський та інвентарний номери, Встановлена теплова потужність обладнання * Гкал / год, Вид палива / енергії)
 • Відомості про місця з виробництва теплової енергії (про кожен об'єкт дані окремо):
  • Назва виробничого об'єкта, призначеного для виробництва теплової енергії, його місцезнаходження
  • Плановий обсяг виробництва теплової енергії, тис. Гкал
  • Фактичний обсяг виробництва теплової енергії за попередній рік, тис. Гкал
  • Кількість та назва областей, де виробляється (здійснюватися) ліцензований вид діяльності
 • Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або користування заявника на кошти тепловиробництва;
 • Копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики і місце їх установки (в разі відсутності технічного паспорта на теплогенеруючі установки - інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики).

 

Переваги, які дає Вам ліцензія на виробництво теплової енергії:

Ви отримуєте можливість законно здійснювати виробництво теплової енергії;

Збільшує можливість отримання позитивного результату на тендерах та інших конкурсах;

Дозволяє бути більш конкурентоспроможними;

Вас не притягнуть до відповідальності за здійснення діяльності без ліцензії.

 

Ви отримуєте наступний комплекс юридичних послуг:

Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності і порядку отримання ліцензії;

Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання ліцензії на виробництво теплової енергії;

Подача пакету документів;

Отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

 

Правові аспекти здійснення виробництва теплової енергії

Органами ліцензування даної діяльності є:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо:

- протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території двох або більше областей України (включаючи місто Київ) або якщо із джерел теплової енергії суб’єкта господарювання для потреб споживачів відпускалась теплова енергія в обсязі, що перевищує 20 тисяч Гкал на рік;

- суб’єкт господарювання має намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії на території двох або більше областей України (включаючи місто Київ) або відпускати із джерел теплової енергії, що належать йому на правах власності або користування, для потреб споживачів теплову енергію в обсязі, що перевищує 20 тисяч Гкал на рік.

 

Обласні, Київська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії для суб’єктів господарювання у разі, якщо:

- протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії суб’єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території однієї області України (або лише на території, міста Києва) або якщо із джерел теплової енергії суб’єкта господарювання для потреб споживачів відпускалась теплова енергія в обсязі, що не перевищує 20 тисяч Гкал на рік включно;

- суб’єкт господарювання має намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії на території однієї області України (або лише на території міста Києва) або відпускати із джерел теплової енергії, що належать йому на правах власності або користування, для потреб споживачів теплову енергію в обсязі, що не перевищує 20 тисяч Гкал на рік.

 

Умови, при яких можливе провадження господарської діяльності  з виробництва теплової енергії:

 

Наявність джерел теплової енергії (теплоелектроцентралі, ТЕС, АЕС, когенераційні установки, установки з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) у власності або користуванні ліцензіата;

Наявність у власності або користування виробничих об’єктів, технологічного обладнання, технічної бази для його ремонту та обслуговування або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування;

Наявність працівників відповідного освітнього і кваліфікаційного рівня;

Забезпечення обліку теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

Забезпечення обліку енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії;

Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з виробництва теплової енергії окремо від інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

Недопущення перехресного субсидіювання;

Здійснювати відпуск теплової енергії споживачам за тарифами, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством.

 

Для суб'єкта господарювання як юридичної особи визначаються склад і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з виробництва теплової енергії залежно від потужності та ступеня складності обладнання і споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів робіт з обслуговування і ремонту діючих споруд і обладнання (у разі відсутності договорів на обслуговування та виконання ремонтних робіт).

Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до чинних норм чисельності працівників на підприємствах у сфері теплоенергетики.

Для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії фізична особа - підприємець повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

Ліцензіат має право постачати вироблену теплову енергію безпосередньо споживачу згідно з договором купівлі-продажу. У разі, якщо ліцензіат не є теплотранспортуючою організацією, то теплотранспортуюча організація не має права відмовити ліцензіату в транспортуванні теплової енергії, якщо це дозволяють технічні можливості системи.

 

ВАЖЛИВО! Якщо виробник виробляє та використовує теплову енергію для власних цілей, то отримувати ліцензію не потрібно.

 

Правове регулювання виробництва теплової енергії

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;

Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»;

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 276 від 10.08.2012р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії»;

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 540 від 26.04.2006р. «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 609 від 05.08.2015р. «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Наказ Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За порушення ліцензійних умов, здійснення діяльності без ліцензії  або діяльність з простроченою ліцензією передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 34 000 гривень з конфіскацією знарядь постачання, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення правопорушення.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або