OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Дозвіл на експорт наркотків 2016-06-25 21:43:34

 

Відповідно до законодавства України експорт психотропних речовин, наркотичних засобів та прекурсорів здійснюється суб’єктами господарської діяльності за умови наявності в них дозволу, який видається Державною службою України з контролю за наркотиками (ДСКН). Даний дозвіл видається суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення відповідних видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Дозвіл на вивезення з України прекурсорів, наркотичних засобів та психотропних речовин видається на кожну окрему операцію. У дозволі зазначається строк, протягом якого повинен бути здійснений експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Строк дії дозволу може бути одноразово продовжений не більше ніж до 31 грудня поточного року, якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України. 

 

Наша організація готова надати Вам комплекс послуг з отримання дозволу на вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Строки і вартість:

Строк отримання дозволу – до 35 календарних днів.

Вартість юридичних послуг - 5000 гривень.

Обов'язкові платежі державі за оформлення і видачу дозволу:

на експорт, крім експорту соляної та сірчаної кислоти – 2 % вартості контракту;

на експорт соляної або сірчаної кислоти – 0.2% вартості контракту;

на експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках стихійного лиха, катастроф та епідемій – безоплатно.

 

Документи та інформація, які необхідні для отримання дозволу на експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

1. рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;

2. нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

3. нотаріально засвідчена копія контракту, згідно з яким провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

4. реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які вивозяться з України;

5. сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

6. копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;інформація про фірму-виробника, транспорт для поставки та митницю;

7. копія національного дозволу на імпорт.

 

5 основних переваг, які Вам дає дозвіл на експорт психотропних речовин, наркотичних засобів і прекурсорів:

1. Можливість законно здійснювати діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Можливість виходу на світовий ринок фармацевтики.

3. Дозвіл на експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є необхідним документом при перетині кордону вказаними товарами; без дозволу вони будуть затримані на митниці та конфісковані.

4. Суб'єкт господарської діяльності, який легально займається експортом психотропних речовин, наркотичних засобів та прекурсорів, значно конкурентоспроможніший.

5. Ви не будете притягнуті до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

 

Ви отримуєте наступний комплекс юридичних послуг:

Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності, порядку одержання дозволу на вивезення прекурсорів, психотропних речовин і наркотичних засобів.

Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання дозволу на експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Подача пакету документів.

Отримання дозволу на вивезення прекурсорів, наркотичних засобів і психотропних речовин.

 

Додаткові послуги:

Розробка договору поставки.

Отримання ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

Наша компанія надає юридичні послуги суб'єктам підприємницької діяльності з 2009 року. Наші юристи мають багаторічний досвід у наданні юридичної допомоги, у тому числі і в отриманні дозволів на експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Якщо у Вас виникли питання з приводу отримання дозволу на право вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - телефонуйте, наші юристи готові надати безкоштовну консультацію.

 

Правові аспекти експорту психотропних речовин, наркотичних засобів і прекурсорів.

Станом на 11.03.2016 органом, що видає дозволи на експорт психотропних речовин, наркотичних засобів та прекурсорів є Державна служба України з контролю за наркотиками.

Дозвіл на вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку та препаратів (лікарських засобів) в кількості, що перевищує гранично допустиму надається в межах квот на вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що затверджуються щорічно.УВАГА! Забороняється вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом поштового відправлення або на іншу, ніж та, що зазначена у дозволі адресу.

 

Дозвіл у разі його втрати не поновлюється. Суб’єкт господарювання має негайно повідомити ДСКН про втрату дозволу.

Переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється лише через пункти пропуску через митний контроль, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950.

Діяльність, пов'язана з обігом препаратів, які містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється на підставі ліцензії на виробництво, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Вивезення з території України препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється на підставі виданого ДСКН дозволу в разі надходження запиту від національного компетентного органу країни – імпортера.

Перелік препаратів, що містять малу дозу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що підлягають контролю при вивезенні на митну територію України затверджений наказом МОЗ України від 23.04.2007 № 202.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов'язані подавати ДСКН:1) до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що вивозяться з території України;2) до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що вивозяться з території України, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

 

Правове регулювання вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів:

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку» від 02.02.2010 № 66;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних і прекурсорів, та контролю за їх обігом» від 3 червня 2009 р. № 589;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» від 07.08.2015 № 494;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах» від 10.10.2007 № 1203;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 03.02.1997 № 146.

 

Розділом 8 Кримінального кодексу України встановлена відповідальність за порушення порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або