OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Ліцензія на мед практику 2016-08-04 16:45:55

 

Медична практика - вид господарської діяльності у сфері охорони здоров'я, що здійснюється закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання медичного обслуговування та видів медичної допомоги, визначених законом.

Медичною діяльністю можуть займатися тільки особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, які встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 "Охорона здоров'я", затверджений наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117).

Під медичною допомогою розуміють діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямовану на діагностику, профілактику, лікування та реабілітацію у зв'язку з отруєннями, хворобами, травмами і патологічними станами, в тому числі у зв'язку з вагітністю та пологами.

Діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців у сфері охорони здоров'я, яка не обмежується медичною допомогою називається медичним обслуговуванням.

Якщо Ви бажаєте здійснювати діяльність з надання медичного обслуговування та медичної допомоги - Вам необхідно отримати ліцензію на медичну практику. З переліком спеціальностей для медичної практики Ви можете ознайомитися тут.

Ліцензія на медичну практику є безстроковою.

 

Наша організація готова надати Вам комплекс послуг з отримання ліцензії на медичну практику.

Строки і вартість:

Строк отримання ліцензії - 14 робочих днів (з дня надання всіх необхідних документів).

Вартість юридичних послуг:

11 000 гривень - для юридичної особи;

7 000 гривень - для фізичної особи-підприємця.

Обов'язкові платежі державі за ліцензію на медичну практику - мінімальний прожитковий мінімум (станом на 01.01.2019 становить 1921 грн.).

 

Документи та інформація, які необхідні для отримання ліцензії на медичну практику:

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, завірена підписом керівника та печаткою згідно з оригіналом;

2. Засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем здійснення діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;

3. Інформація про приміщення, медичну техніку, методи, які використовуються в медичній практиці;

4. Документи, що підтверджують відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам персоналу і стаж роботи за фахом;

5. Наказ про призначення керівника (для юридичних осіб) - копія, завірена печаткою даного закладу охорони здоров'я;

6. Копія договору оренди або свідоцтва про право власності на виробниче приміщення;

7. Копія статуту.

 

5 головних переваг, які дає Вам ліцензія на право здійснення медичної практики:

1. Ви отримуєте можливість законно здійснювати медичну практику.

2. Можливість рекламувати свою діяльність стає реальною.

3. Ви отримуєте право використовувати в найменуванні одну з назв установ охорони здоров'я (для юридичних осіб).

4. Наявність ліцензії безперечно привертає увагу споживачів, особливо коли мова йде про здоров'я.

5. Ви не будете притягнуті до адміністративної відповідальності за здійснення медичної практики без ліцензії, а також до кримінальної відповідальності за незаконну лікувальну діяльність.

 

Ви отримуєте наступний комплекс юридичних послуг:

Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності отримання ліцензії та виконання ліцензійних умов.

Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання ліцензії.

Супровід документів до винесення позитивного рішення.

Отримання ліцензії на медичну практику.

 

Додаткові послуги:

Отримання висновку СЕС.

Підвищення кваліфікації лікарів у тому числі сприяння навчанню головного лікаря за спеціальністю «організація і управління охороною здоров'я».

Складання договору оренди.

Отримання ліцензія на прекурсори, наркотичні засоби та психотропні речовини.

 

Наша організація здійснює юридичний супровід бізнесу з 2009 року. Фахівці нашої фірми мають великий досвід у наданні юридичних послуг, у тому числі і в отриманні ліцензій на здійснення діяльності з медичної практики.

Якщо у Вас виникли питання з приводу отримання ліцензії на медпрактику - телефонуйте, наші юристи готові надати безкоштовну консультацію.

 

Правові аспекти здійснення медичної практики.

Органом ліцензування є Міністерство охорони здоров'я України.

Організаційні, кваліфікаційні, спеціальні вимоги до медичної практики встановлені Ліцензійними умовами, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я і є обов'язковими для всіх суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють медичну практику.

 

Медична практика здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії та за умови:

1) наявності приміщень, які відповідають встановленим санітарним нормам і правилам;

2) наявності обладнання, приладів, оснащення відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень (засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені);

3) укомплектованості персоналом (лікарями, провізорами, молодшими спеціалістами з медичною та фармацевтичною освітою), який відповідають кваліфікаційним вимогам ліцензійних умов;

4) дотримання вимог щодо атестації медичних і фармацевтичних працівників;

5) проходження медичними та фармацевтичними працівниками обов'язкових медичних оглядів;

6) наявності входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

Заклади охорони здоров'я зобов'язані призначити керівника, який повинен відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

1) мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина".

2) проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією по "Організації та управління охороною здоров'я".

3) підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).

4) наявність сертифікату лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

5) стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

 

Фізична особа - підприємець може приймати на роботу лікарів, і навіть без профільної освіти отримати ліцензію на медпрактику.

 

Лікар - особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина"; спеціалізацію за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації) і сертифікат лікаря-спеціаліста.

Провізор - особа, яка має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація", "Технології парфумерно-косметичних засобів"; спеціалізацію за фахом "Провізор загального профілю", "Провізор-косметолог" (інтернатура, курси спеціалізації) і сертифікат провізора-спеціаліста.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють медичну практику, повинні затвердити перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам.

Використання одного кабінету, в якому здійснюється медична практика, за різними функціональними призначеннями не допускається.

Медична техніка та вироби медичного призначення застосовуються в медичній практиці виключно після їх державної реєстрації.

 

Ліцензіат повинен розмістити за місцем здійснення господарської діяльності з медичної практики в доступному для споживача місці таку інформацію:

1) вивіску із зазначенням найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) і режим роботи;

2) копію ліцензії та копію виписки з Єдиного державного реєстру, акредитаційний сертифікат закладу охорони здоров'я (за умови функціонування більше двох років);

3) перелік лікарських та провізорських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою, за якими проводиться медична практика;

4) копію свідоцтва про атестацію лабораторії (за наявності);

5) перелік та вартість послуг, що надаються пацієнтам;

6) відомості про керівництво (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників) та лікарів ліцензіата (прізвища, імена, по батькові, посади, категорії);

7) книгу відгуків і пропозицій громадян.

Розташування окремих кабінетів закладу охорони здоров'я за його межами без створення філії (відділення) і призначення керівника (завідувача) не допускається.

 

Правове регулювання медичної практики:

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2105 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;

Постанова КМУ № 285 від 02.03.2016р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики";

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я»

 

Відповідальність за порушення законодавства при здійсненні медичної практики:

Адміністративна відповідальність за здійснення даної діяльності без ліцензії (штраф від 17 000 гривень до 34 000 гривень з конфіскацією продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, або без такої);

Кримінальна відповідальність за незаконну лікувальну діяльність, якщо це призвело до тяжких наслідки для хворого (виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років).

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або