OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Отримання ліцензій 2013-01-13 17:39:25

 

Наша компанія надає послуги з отримання ліцензій та консультації щодо дотримання ліцензійних умов, підготовка суб’єкта господарювання до перевірки дотримання законодавства, оскарження рішення контролюючих органів. Маючи багаторічний досвід в отриманні ліцензій та представництва підприємців перед контролюючими органами, ми можемо впевнено надавати послуги та гарантувати якісне виконання завдань замовників послуг.

 

Замовляючи у нас юридичні послуги, Ви можете отримати не тільки ліцензію на вид діяльності, а також комплексний аналіз виконання ліцензійних умов та поради що до дотримання останніх.   

 

Законом у 2020 році додано нові поняття, а саме: 

призупинення дії ліцензії - тимчасове позбавлення права провадження певної ліцензійної діяльності на підставі рішення органу ліцензування;

відновлення дії ліцензії - рішення органу ліцензування про відновлення дії ліцензії на підставі заяви ліцензіата за умови усунення порушень і сплати штрафів.

 

 

Станом на 14.02.2020 року ліцензування підлягають нижче приведені види діяльності.   

 

Вид ліцензійної діяльності

КВЕД

Строк дії ліцензії

банківська діяльність

 

 

64

безстрокова

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

 

64-66

безстрокова

професійна діяльність на ринку цінних паперів

 

66

безстрокова

діяльність у галузі телебачення і радіомовлення

 

59,60

провайдер програмної послуги – 10 років;

 

кабельне мовлення – 10 років;

 

супутникове мовлення – 10 років;

 

ефірне мовлення – 7 років.

діяльність у сфері електроенергетики, крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним електропостачальником), і у сфері використання ядерної енергії

35

у сфері електроенергетики – безстрокова;

 

у сфері використання ядерної енергії – 3 роки.

освітня діяльність закладів освіти

85

безстрокова

виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами

11,12, 47

виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового – 5 років; 

оптова торгівля алкогольними напоями  та тютюновими виробами – 5 років;

 

роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами – 1 рік.

виробництво, торгівля, зберігання пального

46,47

5 років

виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 

21,46,47

безстрокова

виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж

22,25,47

безстрокова

виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

20

безстрокова

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

71

безстрокова

поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

20

безстрокова

медична практика

86

безстрокова

діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України

86

безстрокова

ветеринарна практика

75

безстрокова

випуск та проведення лотерей

92

безстрокова

туроператорська діяльність

79

безстрокова

посередництво у працевлаштуванні за кордоном

78

безстрокова

промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок

03

безстрокова

культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку

01

5 років

діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації (критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби безпеки України)

47

безстрокова

перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

49-51

безстрокова

зовнішньоекономічна діяльність

 

видається на термін, який необхідний для виконання зовнішньоекономічної угоди, але не пізніше останнього дня календарного року

транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

49

безстрокова

транспортування та розподіл природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, його зберігання в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами, та постачання, крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

35,49

безстрокова

централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом

36,37

безстрокова

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом

35

безстрокова

охоронна діяльність

80

безстрокова

надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації, за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

63

безстрокова

перероблення побутових відходів

38

безстрокова

захоронення побутових відходів

38

безстрокова

виробництво ветеринарних препаратів

21

безстрокова

 

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Дія вказаного закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення наступних видів господарської діяльності:

1) банківську діяльність, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

2) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення, яка здійснюється відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

3) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, пальним та збірегання пального, що здійснюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування утворюється Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування, яка є постійно діючим колегіальним органом, до обов’язків якого належить:

1) розгляд апеляцій та інших скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії органу ліцензування або інших заявників щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;

2) розгляд звернень органів ліцензування або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення і Кримінальним кодексом України.

В КУпАП – загальна відповідальність встановлена ст. 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності. (Санкція: накладення штрафу від 17000 гривень до 34000 гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення).

В ККУ – є статті, які встановлюють відповідальність за порушення у сфері обігу наркотиків і прекурсорів, вогнепальної зброї.

В той же час крім згаданого вище для кожного виду діяльності є ліцензійні умови і в певних випадках окремі закони, які додатково встановлюють правову відповідальність суб’єктів господарювання.

 

Отримання ліцензій для кожного з вищевказаних видів господарської діяльності є необхідною умовою для законного ведення бізнесу та його конкурентоздатності.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
4.8333333333333 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або