OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Ліцензія на прекурсори 2016-06-06 22:18:19

 

Відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» ліцензуванню підлягають наступні види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

1) культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

2) розроблення;

3) виробництво;

4) виготовлення;

5) зберігання;

6) перевезення;

7) придбання;

8) реалізація (відпуск);

9) ввезення на територію України;

10) вивезення з території України;

11) використання;

12) знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.

 

Якщо Ви маєте бажання здійснювати хоча б одну з вищевказаних операцій – Вам необхідно отримати ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Дана ліцензія може бути видана як на всі вказані види діяльності, так і на один чи декілька видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

Дану ліцензію можуть отримати юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в статуті яких передбачено здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також фізичні особи-підприємці, що здійснюють медичну або ветеринарну практику.

Строк дії ліцензії – 5 років.

 

Наша компанія готова надати комплекс послуг з отримання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Строки і вартість:

Строк отримання ліцензії - 14 робочих днів.

Вартість юридичних послуг - 6000 гривень.

Обов'язкові платежі державі - один мінімальний прожитковий мінімум (станом на 01.01.2019 становить 1921 грн.).

 

Документи та інформація, які необхідні для отримання ліцензії на операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами:

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2. Копія відомостей з органів статистики;

3. Оригінал дозволу МВС України на використання об'єктів і приміщень;

4. Оригінал довідки МВС України про відсутність незнятої або непогашеної судимості у працівника, що має доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5. Оригінал довідки (сертифіката наркоогляду) відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

6. Копія документа, що посвідчує право власності на виробниче приміщення або копія договору оренди;

7. Копія свідоцтва (диплома, посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника підприємства або керівника відповідного підрозділу підприємства до здійснення окремого виду діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

8. Інформація про кваліфікацію працівника, який має доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (посада, яку займає особа, його освіта і спеціальність);

9. Копія ліцензії на ветеринарну або на медичну практику;

10. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил здійснення відповідного виду господарської діяльності;

11. Копія технічного та технологічного регламенту виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (для підприємств-виробників);

12. Документ на право власності або оренду землі (для культивування рослин, включених до таблиці I переліку) - копія, завірена в установленому порядку;

13. Договір про охорону посівів, місць зберігання і переробки рослин (для культивування та / або використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I переліку);

14. Копія декларації пожежної безпеки;

15. Копія дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

16. Копія дозволу на викиди забруднюючих речовин або акт обстеження від Державного управління охорони навколишнього середовища;

17. Банківські реквізити.

 

5 основних переваг, які Вам дає ліцензія на право здійснювати діяльність з обігу психотропних речовин, наркотичних засобів і прекурсорів:

1. Ви отримуєте можливість законно здійснювати діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Можливість повноцінно здійснювати ветеринарну чи медичну практику певного виду.

3. Наявність ліцензії безперечно викликає довіру та серйозне ставлення контрагентів.

4. Суб'єкт господарської діяльності, який легально займається діяльністю, пов’язаною з обігом психотропних речовин, наркотичних засобів та прекурсорів, більш конкурентний.

5. Ви не будете притягнуті до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та до адміністративної відповідальності за здійснення ліцензійної діяльності без ліцензії.

 

Ви отримуєте наступний комплекс юридичних послуг:

Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності, порядку одержання ліцензії та дотримання ліцензійних умов.

Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання ліцензії на право здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Подача пакету документів.

Отримання ліцензії на обіг прекурсорів, наркотичних засобів і психотропних речовин.

 

Додаткові послуги:

Розробка договору оренди.

Отримання довідки МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості.

Отримання висновку Санітарно-епідеміологічної служби.

Отримання дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

Наша компанія надає юридичні послуги суб'єктам підприємницької діяльності з 2009 року. Наші юристи мають багаторічний досвід у наданні юридичної допомоги, у тому числі і в отриманні ліцензій на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Якщо у Вас виникли питання з приводу отримання ліцензії на право здійснювати діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - телефонуйте, наші юристи готові надати безкоштовну консультацію.

 

 

Правові аспекти обігу психотропних речовин, наркотичних засобів і прекурсорів.

ПЕРЕЛІК НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Органом ліцензування даної діяльності є Державна служба України з контролю за наркотиками.

У ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються перелік наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, цілі та вид господарської діяльності, який може здійснювати суб’єкт господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, кваліфікації працівників.

Щорічно визначаються квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини, в межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, включені до Переліку, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних  засобів, психотропних речовин.

Юридичні особи, які є власниками ліцензій на здійснення діяльності з культивування та (або) використання рослин, включених до списку N 3 таблиці I Переліку, що містять малі кількості наркотичних речовин для промислових цілей, визначених ліцензією, зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого законодавством режиму охорони посівів, місць переробки і зберігання даних рослин.

Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, на території України може поширюватися виключно у спеціалізованих друкованих виданнях чи будь-яких інших засобах інформації, спеціально призначених для медичних, фармацевтичних, наукових працівників у сфері охорони здоров'я.

 

До переліку працівників, які відповідно до наказу керівника суб'єкта господарювання за своїми службовими обов'язками отримують доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні входити спеціалісти, що мають відповідну професійну підготовку:

1) для культивування рослин,  включених до таблиці I Переліку, - професійна та кваліфікаційна підготовку згідно з технологічними вимогами до вирощування та переробки таких рослин, у тому числі за спеціальностями агронома, інженер-механіка з використання сільськогосподарської техніки;

2) для розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку, і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку - диплом державного зразка про фармацевтичну освіту, сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора загального профілю (для фахівців,  які закінчили вищий навчальний заклад після 1992 року);

3) для розроблення, виробництва, виготовлення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку, - спеціальна освіта відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених в технологічних регламентах виробника до розроблення, виробництва, виготовлення прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку.

4) для використання наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку, і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку: 1. у лікувально-профілактичних закладах (крім амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів) - диплом державного зразка про вищу медичну освіту; 2. в амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах - диплом молодшого спеціаліста з медичною освітою; 3. у виробництві, виготовленні лікарських засобів - диплом державного зразка про фармацевтичну освіту, сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора загального профілю (для фахівців, які закінчили вищий навчальний заклад після 1992 року).

5) для реалізації (відпуску) наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку, і прекурсорів списку 1 таблиці IV Переліку - диплом державного зразка про фармацевтичну освіту, сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора загального профілю (для фахівців, які закінчили вищий навчальний заклад після 1992 року).

 

ВАЖЛИВО! Для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів необхідно, щоб до складу керівників юридичної особи був включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду діяльності, на який видається ліцензія.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до Державної служби України з контролю за наркотиками наступні звіти:1)щоквартальні про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що відповідно виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України;2) щорічні про діяльність із зазначенням відповідно кількості вирощених і перероблених рослин, включених до Переліку, кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року.

 

Правове регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

 

1. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2010 № 66 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку»;

3. Постанова Кабінету Міністрів України № 609 від 05.08.2015 року «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

5. Постанова Кабінету Міністрів України № 756 від 04.07.2001 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних і прекурсорів, та контролю за їх обігом»;

7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756».

 

Законодавством передбачена адміністративна відповідальність за здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів без ліцензії (штраф від 17 000 гривень до 34 000 гривень з конфіскацією знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, або без такої). Розділ 18 Кримінального кодексу України містить перелік злочинів та покарань за них у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або