OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Дозволи на діяльність 2013-03-17 16:25:46

 

У разі встановлення на законодавчому рівні необхідність отримання дозволу чи іншого документа дозвільного характеру для здійснення господарської діяльності певного виду, всі суб'єкти господарювання зобов'язані отримати зазначений документ для легального ведення свого бізнесу. Дозвіл на діяльність додатково буде добрим знаком для партнерів в надійності бізнесу.

 

Наша компанія надає комплекс послуг з отримання висновків, дозволів, погоджень, рішень органів державної влади, оскарження рішень контролюючих органів, підготовки суб’єкта господарювання до перевірки дотримання «дозвільного» законодавства. Маючи багаторічний досвід в отриманні дозвільних документів для суб’єктів господарювання, ми можемо впевнено надавати послуги та гарантувати якісне виконання завдань замовників послуг.

 

Замовляючи послуги з отримання дозвільних документів, Ви отримуєте: відповідний дозвільний документ, комплексний аналіз виконання регулюючого законодавства, а також поради щодо дотримання останнього.

 

Відповідальність за порушення дозвільного законодавства встановлена Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також спеціальними законами.

Кримінальна відповідальність за здійснення діяльності без відповідного дозволу або іншого документа дозвільного характеру передбачена різними статтями КК України залежно від виду господарської діяльності.

Адміністративна відповідальність за здійснення без документу дозвільного характеру господарської діяльності, для якої встановлений дозвільний режим передбачена ст. 164 КУпАП, яка є загальною, і передбачає санкцію у вигляді штрафу від 17000 гривень до 34000 гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

 

Основні термінологічні поняття дозвільної системи у сфері господарської діяльності:

Дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність відносин, урегульованих законодавчо, які виникають між адміністраторами, дозвільними органами та суб'єктами господарювання у зв'язку з отриманням документів дозвільного характеру, переоформленням, отриманням дублікатів, а також у зв’язку з анулюванням документів дозвільного характеру.

 

Дозвільні органи - суб’єкти надання адміністративних послуг, їх посадові особи, які відповідно до закону уповноважені видавати документи дозвільного характеру.

 

Документ дозвільного характеру - дозвіл, рішення, висновок, погодження, свідоцтво або інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності, а також видів господарської діяльності та/або без наявності якого господарюючий суб’єкт не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або певних видів господарської діяльності.

 

Об'єкти, на які видаються документи дозвільного характеру: земельна ділянка, природні ресурси, ґрунтовий покрив земельної ділянки, споруда, приміщення, будівля, обладнання, механізми та устаткування, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об'єктів, містобудівна документація, гірничий відвід, землевпорядна документація).

 

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства - документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє представника відповідного дозвільного органу або адміністратора про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам, встановленим законодавством. У такий спосіб господарюючий суб’єкт набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або певних видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

 

Принцип мовчазної згоди - принцип, відповідно до якого суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності, певних видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано заяву та документи в установленому порядку в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не направлено або не видано.

 

Станом на 10.05.2016 існує наступний перелік документів дозвільного характеру (відповідно до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»):

1.Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України.

2.Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

3.Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

4.Висновок державної екологічної експертизи

5.Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі

6.Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

7.Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

8.Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення

9.Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей

10.Висновок щодо електромагнітної сумісності

11.Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом

12.Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

13.Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

14.Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу

15.Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

16.Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

17.Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі

18.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

19.Дозвіл на виконання будівельних робіт

20.Дозвіл на використання номерного ресурсу

21.Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

22.Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка)

23.Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

24.Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

25.Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

26.Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду

27.Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача

28.Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення

29.Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток місцевого значення

30.Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

31.Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин

32.Дозвіл на право ведення робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини

33.Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України

34.Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин

35.Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

36.Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

37.Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами

38.Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

39.Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів

40.Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

41.Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг

42.Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу

43.Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

44.Дозвіл на спеціальне водокористування

45.Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

46.Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

47.Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

48.Експлуатаційний дозвіл

49.Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

50.Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)

51.Карантинний сертифікат

52.Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів

53.Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

54.Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

55.Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

56.Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

57.Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг

58.Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

59.Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

60.Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

61.Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

62.Свідоцтво про уповноваження на право підприємства та організації чи їх окремого підрозділу проводити державні випробування і повірку засобів вимірювальної техніки та атестацію методик виконання вимірювань

63.Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності

64.Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

65.Підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування

66.Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством)

67.Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

68.Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

69.Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок

70.Фітосанітарний сертифікат

71.Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

72.Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

73.Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

74.Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

75.Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

76.Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

77.Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

78.Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

79.Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України

80.Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

81.Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей

82.Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

83.Рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту

84.Рішення про призначення визнаної незалежної організації на здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

85.Рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

 

Окремими законами регулюється видача документів дозвільного характеру у сферах:

державного експортного контролю,

державного регулювання ринків фінансових послуг,

охорони державної таємниці (провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею),

захисту економічної конкуренції та використання ядерної енергії.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або