OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Індивідуальна ліцензія НБУ на інвестиції за кордон 2016-07-21 10:20:56

 

Індивідуальна ліцензія Національного банку України на здійснення інвестиції – документ, який дозволяє резидентам (фізичним або юридичним особам) законно здійснювати переказ грошових коштів за межі території України,  тобто здійснювати інвестиції за кордон.

 

Інвестиція за кордон – операції з грошовими коштами, які здійснюються з метою:

- Придбання нерухомого майна за межами території України (капітальна інвестиція);

- Створення юридичних осіб на території інших держав (пряма фінансова інвестиція);  наприклад: відкриття компанії в Польщі⇒

- Придбання корпоративних прав іноземних підприємств (пряма фінансова інвестиція);

- Придбання цінних паперів іноземних емітентів (портфельна фінансова інвестиція).

 

Законодавство визначає інвестиції за кордон – як валютну операцію, яка передбачає вкладення суб’єктами інвестицій валютних цінностей в об’єкти інвестиції за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Згідно із законодавством України для діяльність на здійснення інвестицій за кордон необхідно отримати індивідуальну ліцензію НБУ на здійснення інвестицій за кордон.

Ліцензія видається на строк, необхідний для здійснення інвестиції.

 

Наша компанія готова надати послуги з отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон.

 

Строки і вартість отримання індивідуальної ліцензії НБУ

Строк отримання ліцензії – 30 робочих днів з моменту надання всіх необхідних документів

Вартість юридичних послуг - від 10 000,00 гривень.

Обов’язкові державні платежі – 3 560,00 гривень.

 

Перелік документів, які необхідні для отримання індивідуальної Ліцензії НБУ на здійснення інвестицій за кордон

 

1. Для фізичних осіб:

- Оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів, договір купівлі-продажу нерухомого майна тощо), що є підставою для здійснення інвестиції за кордон;

- Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), до статутного капіталу якого інвестуються кошти (в разі прямої інвестиції);

- Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об’єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал тощо (в разі прямої інвестиції);

- Копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, засвідчені підписом заявника;

- Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об’єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних  паперах, витягу з реєстру об’єктів нерухомості тощо). НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ у випадку здійснення прямої інвестиції;

- Оригінал або копію звіту про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості об’єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб’єктом оціночної діяльності). Зазначена у заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об’єкта інвестиції згідно із зазначеним у цьому підпункті актом. Строк між датами оцінки ринкової вартості об’єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об’єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Не вимагається у випадку придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості. Копії документів, які зазначені, засвідчуються суб’єктом оціночної діяльності або нотаріальною.

 

! Важливо: У випадку здійснення інвестиції на суму більше 10000 євро додатково подається:

- Копія податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (податковий) рік (з відміткою контролюючого органу про одержання) та якщо сума доходів, відображена в цій декларації, менша ніж сума інвестиції – копії податкових декларацій ( з відповідною відміткою) за попередні звітні (податкові) роки або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи заявника за відповідний період, що підтверджують наявність у заявника доходів у сумі, достатній для здійснення інвестиції.

 

2. Для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- Оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів (угод) та/або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів, договір купівлі-продажу нерухомого майна тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;

- Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо), до статутного капіталу якого інвестуються кошти (в разі прямої інвестиції);

- Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об’єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал тощо. (разі здійснення прямої інвестиції);

- Виписка з ЄДРПОУ з інформацією про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку;

- Оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об’єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних  паперах, витягу з реєстру об’єктів нерухомості тощо). НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ у випадку здійснення прямої інвестиції;

- Оригінал або копію звіту про оцінку (акт оцінки) ринкової вартості об’єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб’єктом оціночної діяльності). Зазначена у заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об’єкта інвестиції згідно із зазначеним у цьому підпункті актом. Строк між датами оцінки ринкової вартості об’єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об’єкта інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Не вимагається у випадку придбання цінних паперів та корпоративних прав у межах їх номінальної вартості. Копії документів, які зазначені, засвідчуються суб’єктом оціночної діяльності або нотаріальною.

- Довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію та розрахунки, які підтверджують відповідність інвестиції вимогам, установленим законодавством України щодо структури активів, які дозволяється приймати для представлення страхових резервів (у випадку здійснення інвестиції страховиком із страхування життя) або щодо структури активів інституту спільного інвестування/недержавного пенсійного фонду (у випадку здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування/недержавного пенсійного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступником) заявника та відбитком його печатки.

 

! Важливо: У випадку здійснення інвестиції на суму більше 10000 євро додатково подається:

- Інформація контролюючого органу про стан виконання обов’язків заявника як платника податків.

 

Наша компанія надає юридичні послуги суб'єктам підприємницької діяльності з 2009 року. Наші юристи мають багаторічний досвід у наданні юридичної допомоги, у тому числі і в отриманні індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордоном.

Якщо у Вас виникли питання з приводу отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордоном. - телефонуйте, наші юристи готові надати безкоштовну консультацію.

 

Основні переваги, які Вам дає індивідуальна ліцензія НБУ на здійснення інвестиції за кордон

Ви отримуєте можливість законно здійснювати інвестиції за межі території України;

Підвищує довіру зі сторони іноземних суб’єктів у випадку придбання корпоративних прав у нерезидента, нерухомого майна;

Показує прозорість валютної діяльності як на українській, так і міжнародній арені;

Уникнути відповідальності за здійснення діяльності без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.

 

Ви отримуєте наступний комплекс юридичних послуг:

Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності та порядку одержання індивідуальної ліцензії.

Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон

Подача пакету документів.Отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон

 

Правові аспекти здійснення інвестицій за кордон.

Органом ліцензування даної діяльності є Національний банк України.

Не є інвестиціями операції резидентів із перерахування коштів для утримання власних представництв (філій) за кордоном згідно з їх кошторисом витрат (за винятком придбання за кордоном нерухомого майна), оплата членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ, включаючи оплату участі в міжнародних системах транспорту, телекомунікацій і зв’язку тощо, іноземних банках.

До інвестиційної діяльності не належить також створення та функціонування дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

Для інвестицій не можуть бути використані кошти:

У готівковій формі – юридичними особами, а також фізичними особами, які у встановленому законодавством України порядку є суб’єктами підприємницької діяльності;

За рахунок бюджетних коштів – без дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися цими коштами.

Якщо законодавством країни інвестицій передбачений інший порядок реєстрації об’єкта інвестиції (тобто спочатку вимагається перерахування коштів, а після їх внесення здійснюється реєстрація об’єкта інвестиції), який підтверджений відповідним витягом із законодавства країни інвестиції, то розгляд документів резидента може здійснюватися без подання документів, що підтверджують реєстрацію нерезидента, часток у статутному капіталі, також право власності продавця на об’єкт інвестиції.

З метою збільшення суми інвестиції, передбаченої ліцензією, власним повинен звернутися до Національного банку України для отримання нової ліцензії.

 

Не потребують отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України:

- на здійснення інвестиції операції з проведення суб’єктами інвестиції розрахунків на території України в гривні з метою придбання права власності на об’єкти інвестицій за кордоном;

- у випадку набуття право власності на нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери за спадщиною;

- у випадку набуття право власності на нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери за договором Дарування.

  

Правове регулювання.

Закон України «Про банки і банківську діяльність»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон»;

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю»;

Постанова Правління НБУ № 61 від 30.01.2015 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України.

  

Відповідальність за відсутність індивідуальної ліцензії НБУ.

За здійснення операцій з валютними цінностями, без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестицій за кордон передбачена адміністративна відповідальність – штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або