OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 2017-01-05 14:15:50

 

Централізоване водопостачання – сфера господарської діяльності, яка направлена на забезпечення споживачів водою. Включає в себе:

Виробництво питної води;

Транспортування питної води;

Постачання питної води.

 

Централізоване водовідведення - сфера господарської діяльності з відведення та очищення комунальних та інших стічних вод.

Відповідно до законодавства України здійснювати діяльність з надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення дозволяється лише після отримання ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення.

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення є безстроковою.

 

Ми готові надати комплекс послуг з отримання ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення.

Строки і вартість:

Термін отримання ліцензії – від 10 робочих днів;

Вартість юридичних послуг - 9500 гривень;

Обов'язкові платежі державі - один прожитковий мінімум (станом на 01.01.2018 складає 1762,00 гривень).

 

 

Підприємство питного водопостачання та водовідведення провадить свою діяльність на підставі таких документів: 

 • дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на користування надрами (у разі використання підземних вод);
 • ліцензії на господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;
 • державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;
 • технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку. 

 

Документи та інформація, яка необхідна для отримання ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення: 

 • Копія Виписки з ЄДРПОУ;
 • Банківські реквізити;
 • Копія паспорта керівника;
 • Назва та чисельність населення міст, на території яких планується провадити господарську діяльність;
 • Кількість та назва областей України, на території яких планується провадити господарську діяльність;
 • За наявності філій (відокремлених підрозділів) – назва, їх місцезнаходження;

 

 • Відомості про засоби провадження господарської діяльності (для водопостачання):
  • Назва відокремленого підрозділу суб’єкта господарювання (у разі відсутності - назва суб’єкта господарювання), що провадить діяльність з централізованого водопостачання, його місцезнаходження;
  • Потужність за номенклатурою (тис. м3);
  • Кількість насосів відповідного підйому;
  • Кількість станцій знезалізнення або очистки;
  • Кількість резервуарів чистої води, місткість (м3);
  • Кількість водонапірних башт та їх місткість;
  • Водопровідні мережі, м;
 • Відомості про засоби провадження господарської діяльності (для водовідведення):
  • Назва відокремленого підрозділу суб’єкта господарювання (у разі відсутності - назва суб’єкта господарювання), що провадить діяльність з централізованого водовідведення, його місцезнаходження;
  • Річні обсяги транспортування, тис. м3 рік;
  • Протяжність каналізаційних мереж (самоплинні/напірні колектори), м;
  • Кількість каналізаційних насосних станцій, їх місцезнаходження, обсяги їх перекачки у тис. м3 рік;
  • Кількість каналізаційних очисних споруд, їх місцезнаходження; 
 • Відомості про місце провадження (для водопостачання):
  • Територія розташування системи централізованого водопостачання (територія розташування системи централізованого водопостачання);
  • Плановий обсяг виробництва питної води;
  • Плановий обсяг транспортування питної води;
  • Плановий обсяг постачання питної води споживачам;
  • Кількість та назва областей, де провадиться (провадитиметься) ліцензований вид діяльності; 
 • Відомості про місце провадження (для водовідведення):
  • Територія розташування системи централізованого водопостачання (територія розташування системи централізованого водопостачання);
  • Плановий обсяг водовідведення;
  • Місце та обсяг скиду стічної води (власний/переданий у мережі іншого суб’єкта господарювання);
  • Кількість та назва областей, де провадиться (провадитиметься) ліцензований вид діяльності; 
 • Копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
  • Місцезнаходження;
  • Назва лабораторії;
  • Номер чинного свідоцтва про атестацію або дата договору на виконання виробничого контролю, строк дії. 
 • Схема мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

 

Переваги, які дає Вам ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення:

Ви отримуєте можливість законно здійснювати діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

Підвищує довіру серед споживачів;

Допомагає бути більш конкурентоспроможними;

Вас не притягнуть до відповідальності за здійснення діяльності без ліцензії.

 

Ви отримуєте наступний комплекс юридичних послуг:

Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності і порядку отримання ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення;

Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення;

Подача пакету документів;

Отримання ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення.

 

Правові аспекти здійснення централізованого водопостачання та водовідведення

Органами ліцензування цієї діяльності є:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг здійснює ліцензування:

- суб'єктів господарювання, які надають (мають намір надавати) послуги з централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод) в одному чи декількох населених пунктах в межах території однієї області (міста Києва), чисельність або сукупна чисельність населення яких становить більше ніж 30 тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких становлять відповідно: з централізованого водопостачання – більше ніж 300 тисяч метрів кубічних на рік; з централізованого водовідведення – більше ніж 200 тисяч метрів кубічних на рік;

- суб’єктів господарювання, системи централізованого водопостачання та водовідведення яких розташовані на території двох або більше областей (включаючи місто Київ);

 - підприємств з іноземними інвестиціями, які надають (мають намір надавати) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Обласні, Київська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення всіх інших суб’єктів господарювання, які не підпадають під сферу ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

 

Питна вода - харчовий продукт, придатний для споживання людиною.

Очищення стічних вод - оброблення стічних вод з метою розкладання або вилучення з них певних речовин.

Перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання.

 

Умови, при яких можливе провадження господарської діяльності

у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:

 

Наявність у ліцензіата договорів (попередніх договорів) зі споживачами відповідно до чинного законодавства;

Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку шляхом виділення пріоритетних звітних господарських сегментів окремо з:

- централізованого водопостачання (виробництво, транспортування та постачання питної води споживачам);

- централізованого водовідведення (відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод);

- кожного з інших видів діяльності.

 

Наявність в суб’єкта господарювання у власності або користуванні матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

Відповідності освітнього і кваліфікаційного рівня персоналу нормативним вимогам щодо провадження відповідного виду господарської діяльності;

Наявність атестованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль або договору на виконання таких робіт з атестованими лабораторіями інших організацій;

Наявності технологічних регламентів експлуатації об'єктів водопостачання та водовідведення;

Наявність встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

Документальне підтвердження наявності у власності або користуванні мереж, споруд та інших об’єктів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

Не допускати перехресного субсидіювання;

Не зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

 

Для провадження господарського діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення фізична особа-підприємець повинна мати фахову освіту в галузі водопостачання та водовідведення.

 

Правове регулювання постачання теплової енергії

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»;

Водний кодекс України;

Наказ Міністерства охорони здоров’я № 400 від 12.05.2010р. «Про затвердження державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;

Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 30 від 05.07.1995р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 465 від 25.03.1999р. «Про затвердження правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»;

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 279 від 10.08.2012р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 609 від 05.08.2015р. «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За порушення ліцензійних умов, здійснення діяльності без ліцензії  або діяльність з простроченою ліцензією передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 34 000 гривень з конфіскацією знарядь постачання, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення правопорушення.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або