OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Ліцензія на ефірне ТБ 2015-09-29 22:03:02

 

Мовлення - створення (комплектування та / або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб або за абонентну плату на договірних засадах. Одним з видів мовлення є ефірне мовлення.

Відповідно до Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про телебачення і радіомовлення» дана діяльність підлягає ліцензуванню.

Відповідно до законодавства України мовлення, у тому числі і ефірне, здійснюється телерадіоорганізаціями (юридичні особи, які на підставі виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензії на мовлення створюють або пакетують та / або комплектують телерадіопрограми і / або передачі та поширюють їх за допомогою технічних засобів мовлення). Виключно юридичні особи України та громадяни України мають право на створення телерадіоорганізацій як суб'єктів господарювання.

Залежно від території розповсюдження програм визначається територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі:

місцеве мовлення - мовлення на один або кілька суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області;

регіональне мовлення - мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей України;

загальнонаціональне мовлення - мовлення не менше ніж на дві третини населення кожної з областей України;

зарубіжне мовлення - мовлення на територію поза межами державного кордону України.

 

Ліцензія на право ефірного мовлення видається на конкурсній основі, і поширює свою дію на заявлений регіон протягом 7 років. На сьогоднішній день у зв'язку з переходом на цифрове мовлення, є достатньо можливості пройти конкурс і віщати в форматі DVB-T2.

 

Наша організація готова надати Вам комплекс послуг з отримання ліцензії на ефірне мовлення.

Строки і вартість:

Строк отримання ліцензії - 60 робочих днів (з дня надання необхідних документів).

Вартість юридичних послуг - договірна.

Обов'язкові платежі державі - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії на ефірне мовлення розраховується за наступною формулою:

P = S x n x T / 24,

де Р - розмір ліцензійного збору, гривень;

S - розмір мінімальної заробітної плати, гривень;

T - середньодобовий обсяг мовлення, годин;

24 години;

N - коефіцієнт, що враховує територіальні особливості розповсюдження програм, і який дорівнює:

10 - для території розповсюдження програм, до якої входять населені пункти з чисельністю населення до 50 тис. чоловік;

20 - для населення від 50 тис. до 100 тис.;

30 - для населення від 100 тис. до 300 тис.;

50 - для населення від 300 тис. до 500 тис.;

100 - для населення від 500 тис. до 1000 тис.;

200 - для населення від 1000 тис. і більше;

300 - для м.Києва;

10 - для передавачів аналогового ефірного радіомовлення ДХ, СХ, КХ діапазонів та діапазону (65,9-74,0) МГц.

Обов'язковою умовою для участі в конкурсі є конкурсна гарантія. Розмір грошового внеску під конкурсну гарантію встановлюється рішенням Національної ради за умови, що він не перевищує 10 відсотків заявленого максимального розміру ліцензійного збору.

Грошовий внесок під конкурсну гарантію зараховується переможцеві конкурсу на отримання ліцензії в загальну суму ліцензійного збору. Грошовий внесок інших учасників, які не стали переможцями конкурсу, зараховується до державного бюджету.

 

Ліцензія на ефірне ТВ
Ліцензія на ефірне ТВ

 

Документи та інформація, які необхідні для отримання ліцензії на ефірне мовлення:

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Копії установчих документів, завірені нотаріально (для юридичних осіб);

3. Довідка ЄДРПОУ;

4. Копія заяви про реєстрацію ТМ або Свідоцтво про реєстрацію ТМ;

5. Програмна концепція мовлення та сітка мовлення;

6. Орієнтовний штатний розклад телерадіоорганізації;

7. Редакційний статут;

8. Договір з оператором телекомунікаційних послуг та копія ліцензії даного оператора, у разі якщо Ви є оператором телекомунікаційних послуг - ліцензія НКРЗІ або повідомлення про включення до реєстру операторів;

9. Інформація про економічні розрахунки і технічні характеристики заявника;

10. Інформація про розподіл часток статутних капіталів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками;

11. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта інформаційної діяльності (за наявності);

12. Висновок органів Антимонопольного комітету України про монополізацію або істотне обмеження конкуренції в інформаційній сфері (Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має право запросити даний документ).

 

7 основних переваг, які Вам надає ліцензія на ефірне мовлення:

1. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, який надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у власників радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.

2. Вам не потрібна додаткова ліцензія на використання радіочастотного ресурсу.

3. Вигравши конкурс Ви отримуєте можливість мовлення на певній радіочастоті, кількість яких є обмеженою.

4. Ви отримуєте можливість рекламувати свою діяльність.

5. Наявність ліцензії підвищує довіру, а також привертає увагу споживачів.

6. Телебачення та радіомовлення є досить популярним у населення України.

7. Вас не притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконне здійснення даної діяльності.

 

Комплекс юридичних послуг, який Ви отримуєте при замовленні ліцензії на ефірне ТБ:

1. Консультація юриста про необхідність отримання ліцензії і про дотримання ліцензійних умов.

2. Складання необхідного пакету документів.

3. Подача документів.

4. Супровід на засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

5. Отримання ліцензії на ефірне мовлення.

 

Додаткові послуги:

1. Складання статуту (для юридичних осіб);

2. Реєстрація суб'єкта інформаційної діяльності;

3. Отримання ліцензії на телекомунікаційні послуги;

4. Отримання ліцензії провайдера програмної послуги;

5. Переоформлення ліцензії;

6. Продовження строку дії ліцензії.

 

Наша компанія надає юридичні послуги з 2009 року. Наші юристи мають багаторічний досвід у наданні юридичної допомоги, у тому числі і в отриманні ліцензій на ефірне мовлення.

Якщо у Вас виникли питання з приводу отримання ліцензії - телефонуйте, наші юристи готові надати безкоштовну консультацію.

 

Правові аспекти ефірного мовлення.

Ліцензії на право ефірного мовлення видає Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за результатами відкритого конкурсу. Даний орган ініціює (за власною ініціативою або за відповідним зверненням телерадіоорганізації), оголошує і проводить конкурс.

Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії за наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, вільного часу на каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, якщо:

1. отримано висновки про можливість та умови користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення;

2. попередній ліцензіат за 180 днів до закінчення терміну дії ліцензії не подав заяву на її продовження або Національна рада відмовила даному ліцензіату у продовженні ліцензії в порядку, визначеному законом;

3. ліцензія попереднього ліцензіата анульована;

4. ліцензія переможця попереднього конкурсу не набрала чинності у зв'язку з несплатою ним у визначений термін ліцензійного збору.

Повідомлення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації, перелік яких визначається Національною радою, не пізніше як за 60 днів до закінчення строку подачі заяв на видачу ліцензії.

 

При розгляді заяв Національна рада надає перевагу телерадіоорганізаціям, які:

1. здатні краще забезпечити виконання конкурсних умов;

2. надають перевагу соціально важливим програмам (інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняють інформаційні потреби національних меншин та забезпечують свободу слова;

3. мають перевагу у професійно-технічних та фінансово-економічних можливостях телерадіомовлення;

4. є організацією суспільного телебачення і радіомовлення.

Рішення про видачу ліцензії на ефірне мовлення приймається Національною радою одночасно з рішенням про переможця конкурсу на отримання ліцензії.

Український законодавець передбачив ряд обмежень на створення телерадіоорганізацій. Таким чином, в Україні забороняється заснування телерадіоорганізацій:

органами місцевого самоврядування та органами державної влади, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень бути засновниками телерадіоорганізацій;

іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства;

політичними партіями, релігійними, профспілковими, організаціями та юридичними особами, яких вони заснували;

юридичними особами, статутні документи яких не передбачають можливість створення телерадіоорганізацій;

громадянами, які визнані судом недієздатними або за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Діяльність і створення телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, забороняється.

Існує умова, яка впливає на отримання ліцензії на ефірне мовлення: установчі та / або статутні документи суб'єкта господарювання повинні передбачати створення у складі органів його управління спеціального наглядового органу (редакційної ради тощо), половина складу якого обирається творчим колективом телерадіоорганізації, а інша половина призначається засновниками або власниками телерадіоорганізації.

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на ефірне мовлення, повинні зареєструватись (у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення) в якості суб'єкта інформаційної діяльності.

Ліцензіат має право розпочати мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності.

Законом України "Про рекламу" регулюються відносини, що виникають під час рекламної діяльності та спонсорства на телебаченні та радіо.

Ліцензіат в проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинен дотримуватися наступне співвідношення між українськими та іноземними програмами: програми європейського виробництва повинні становити як мінімум 80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків - програми українського виробництва.

У радіопрограмах музичні твори українських виконавців і авторів повинні складати як мінімум 50 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення.

 

Правове регулювання ефірного мовлення складають:

1. Закони України

«Про телебачення і радіомовлення»;

«Про інформацію»;

«Про радіочастотний ресурс України»;

 

«Про телекомунікації»;

«Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення»;

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» від 13.04. 2011 року № 412.

Законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за здійснення ефірного мовлення без ліцензії (штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виробничого обладнання, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, або без такої).

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або