OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Інтелектуальна власність 2016-07-21 11:32:37

 

Інтелектуальна власність – право особи  на результати інтелектуальної творчої діяльності. 

Виходячи з цього, кожна фізична особа або юридична особа може бути власником прав на інтелектуальну власність.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності. 

Майнові права інтелектуальної власності

Право користування.

Виключне право розпоряджатися (дозволяти використання).

Виключне право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання.

 

Значення Майнових прав інтелектуальної власності

Є від’ємними від людини чи підприємства;

Можуть бути:

- предметом договору застави;

- вкладом в Статутний капітал;

- передані іншим особам повністю або частково на підставі Договору.

Мають часові та територіальні обмеження.

 

Немайнові права інтелектуальної власності

Право на авторство.

Право на недоторканість твору.

 

Значення Немайнових прав інтелектуальної власності

Є невід’ємним від автора;

Права не передаються;

Належать автору незалежно від майнових прав;

Зберігаються за автором у випадку переходу майнових прав до інших осіб;

Діють без обмежень у часі.

 

Об’єкти права інтелектуальної власності

№ п/п

Назва

Строк дії прав

1.

Винахід (корисна модель) – результат в будь-якій сфері технологій.

20 років

2.

Промислові зразки – малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

20 років

3.

Торговельна марка позначення, яке відрізняє товари (послуги) одних осіб від інших.

10 років

4.

Географічне зазначеннясловесне чи зображувальне позначення, що вказує на географічне походження товару.

безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

5.

Фірмове (комерційне) найменуванняпозначення, яке розрізняє юридичних осіб один від одного.

До моменту зміни найменування або ліквідації суб’єкта.

6.

Сорт рослин – окрема група рослин (клон, гібрид, популяція) від вже існуючих сортів (видів) рослин, які ще не визнані у суспільстві.

30 років;

дерева та виноград – 35 років, з 01 січня наступного за роком державної реєстрації

7.

Породи тварин – сукупність особин певного виду тварин, яка має генетично обумовлені характеристики, що відрізняють її від інших сукупностей особин цього виду тварин.

30 років

8.

Топографії інтегральних мікросхем – зафіксоване на матеріальному носієві просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

10 років

9.

Наукове відкриття – встановлення невідомих раніше, але об’єктивно існуючих властивостей та явищ матеріального світу, які вносять зміни у рівень наукового пізнання.

безстроково

10.

Літературні і художні твори -  всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені: книги, брошури та інші письмові твори, лекції, звертання, проповіді, драматичні і музично-драматичні твори, хореографічні твори, музичні твори з текстом або без тексту, кінематографічні твори до яких прирівнюються твори, виражені способом, аналогічним кінематографії; малюнки, твори живопису, твори прикладного мистецтва ті інші.

 

 

 

 

Протягом всього життя автора, а також 70 років після смерті автора (останнього співавтора у випадку співавторства)

11.

База даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних у довільній формі, розташування частин якої є результатом творчої праці.

12.

Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

13.

Відеограма – відеозапис на відповідному матеріальному носії, виконання або будь-яких рухомих зображень, крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізульного твору.

 

 

50 років від дати першого опублікування

14.

Фонограма – звукозапис на відповідному носії, виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору.

15.

Виконання – подання творів (літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних) фонограм, відеограм організаціям мовлення з метою їх публічного сповіщення.

50 років від дати першого запису виконання

 

Головною ознакою об'єктів права інтелектуальної власності є те, що вони мають бути результатом інтелектуальної творчої діяльності.

Правова охорона на результати інтелектуальної діяльності здійснюється у формі патента або свідоцтва. Вони видаються уповноваженими на те державними органами і вказують на власника (автора), визначають назву і вид об’єкта, термін дії.

Кожен об’єкт права інтелектуальної власності має свої особливості реєстрації та правової охорони.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або