OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Отримання сертифікату ТПП про настання форс мажору 2015-04-17 14:08:56


Сертифікат Торгово-промислової палати України
це документ, який підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання та/або неналежного виконання зобов'язань. Сертифікат ТПП України чи не єдина можливість звільнення від неналежного виконання договору при настання непередбачуваних обставин, наприклад: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна та інші обставини передбачені ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні»

Варто приділити увагу вивченню всіх законодавчих норм при укладення договору, так як на даний час є чітке визначення форм-мажорних обставин. Сертифікат ТПП діє безстроково на території України та отримується в межах виконання одного договору. Сертифікат ТПП можуть отримати фізичні особи та суб’єкти господарювання.

 

Наша компанія готова надати юридичні послуги з отримання сертифікату ТПП про підтвердження обставин непереборної сили (форс-мажору).

Вартість юридичних послуг: 500 грн.

Строки отримання: 7 робочих днів.

 

Вартість зборів до ТПП Україна: 

Видача Сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва (за умови надання відповідного підтвердження) - безкоштовно

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання податкових обов’язків платників податків - 174 грн.

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання фізичними особами обов’язків (зобов’язань), передбачених нормативно-правовими актами України (крім договірних та податкових зобов’язань) - 261 грн.

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов’язань, за договорами, укладеними між резидентами України (крім зобов’язань сільськогосподарських виробників щодо вирощення сільськогосподарських культур) - 1391 грн.

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов’язань, визначених умовами типових договорів, укладених між резидентами України - 348 грн.

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов’язань за договорами сільськогосподарських виробників щодо вирощення сільськогосподарських культур - 348 грн.

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання обов’язків (зобов’язань), передбачених нормативно-правовими актами України (крім обов’язків платників податків та фізичних осіб) - 2086 грн.

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов’язань за зовнішньоекономічними контрактами (договорами) - 2086 грн.

 

Для отримання сертифікату ТПП потрібно надати наступні документи:

Документи, що підтверджують статус заявника;

Офіційні документи, що підтверджують настання форс-мажорних обставин;

Реквізити контракту, який не належним чином виконується;

Платіжне доручення на оплату збору.

 

Нормативно-правові акти, що регулюють дані питання:

Закон України в«Про торгово-промислові палати в Україні»;

Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р. (Віденська конвенція 1980 року);

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Податковий кодекс України;

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду»;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин»;

наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків»;

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають розрахунки в іноземній валюті»;

наказ Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)»;

Правила користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ України (у редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 р. № 910), що регулюють питання засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в окремих сферах;

Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в новій редакції від 18 грудня 2014 року.

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ: Сертифікат ТПП України про засвідчення форс-мажорних обставин це необхідна умова при неналежному виконанні договору (чи певних законодавчих приписів) та наявності непереборної сили, в разі бажання звільнитися від штрафних санкцій передбачених законодавством чи договором.

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або