OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Ліцензія на кабельне мовлення 2015-09-28 14:32:46

 

Одним із видів діяльності у сфері телебачення і радіомовлення є кабельне мовлення. Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» дана діяльність підлягає ліцензуванню.

Український законодавець визначив, що мовлення, у тому числі і кабельне, здійснюється телерадіоорганізаціями (юридичними особами, які на підставі виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензії на мовлення створюють або пакетують та / або комплектують телерадіопрограми і / або передачі та поширюють їх за допомогою технічних засобів мовлення). Право на заснування телерадіоорганізацій як суб'єктів господарювання в Україні належить виключно юридичним особам України та громадянам України.

Залежно від території розповсюдження програм визначається територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі:

закордонне мовлення - мовлення на територію поза межами державного кордону України;

загальнонаціональне мовлення - мовлення не менше ніж на дві третини населення кожної з областей України;

регіональне мовлення - мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей України;

місцеве мовлення - мовлення на один або кілька суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області.

 

Ліцензія на право кабельного мовлення видається без конкурсу, і поширює свою дію на заявлений регіон протягом 10 років.

 

Наша організація готова надати Вам комплекс послуг по отриманню ліцензії на кабельне мовлення.

Строки і вартість:

Строк отримання ліцензії - 30 робочих днів (з дня надання необхідних документів).

Вартість юридичних послуг -  16 000 гривень.

Обов'язкові платежі державі - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії на кабельне мовлення розраховується за наступною формулою:

P = S + 0,2 x S x N x T / 24,

де Р - розмір ліцензійного збору, гривень;

S - розмір мінімальної заробітної плати, гривень;

T - середньодобовий обсяг мовлення, годин;

24 години;

N - коефіцієнт обліку кількості населення, що проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці, який дорівнює:

5 - для населення до 20 тис. чоловік; 100 - для населення від 300 тис. до 500 тис. чоловік;
10 - для населення від 20 тис. до 50 тис. чоловік; 200 - для населення від 500 тис. до 1000 тис. чоловік;
25 - для населення від 50 тис. до 100 тис. чоловік; 400 - для населення 1000 тис. і більше;
50 - для населення від 100 тис. до 300 тис. чоловік; 500 - для м. Києва.

 

Ліцензія на кабельне мовлення
Ліцензія на кабельне мовлення

 

Документи та інформація, які необхідні для отримання ліцензії на кабельне мовлення :

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2. Копії установчих документів, завірені нотаріально (для юридичних осіб);

3. Довідка ЄДРПОУ;

4. Копія заяви про реєстрацію ТМ або Свідоцтво про реєстрацію ТМ;

5. Програмна концепція мовлення та сітка мовлення;

6. Орієнтовний штатний розклад телерадіоорганізації;

7. Редакційний статут;

8. Інформація про економічні розрахунки і технічні характеристики заявника;

9. Інформація про розподіл часток статутних капіталів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками;

10. Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта інформаційної діяльності (за наявності);

11. Договір з оператором телекомунікаційних послуг та копія ліцензії даного оператора, а у разі якщо Ви є оператором телекомунікаційних послуг - ліцензія НКРЗІ або повідомлення про включення до реєстру операторів;

12. Висновок органів Антимонопольного комітету України про монополізацію або істотне обмеження конкуренції в інформаційній сфері (Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має право запросити даний документ).

 

5 основних переваг, які надає Вам ліцензія на кабельне мовлення:

1. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, який надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.

2. Кабельне мовлення є лідером на ринку мовлення.

3. Наявність ліцензії підвищує довіру, а також привертає увагу споживачів.

4. Телебачення є досить популярним у населення України.

5. Вас не притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконне здійснення даної діяльності.

 

Комплекс юридичних послуг, який Ви отримуєте при замовленні у нас ліцензії на мовлення:

1. Консультація юриста про необхідність отримання ліцензії і про дотримання ліцензійних умов.

2. Складання необхідного пакету документів.

3. Подача документів.

4. Супровід на засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

5. Отримання ліцензії.

 

Додаткові послуги:

1. Складання статуту (для юридичних осіб);

2. Складання інвестиційного договору;

3. Реєстрація суб'єкта інформаційної діяльності;

4. Отримання ліцензії на телекомунікаційні послуги;

5. Переоформлення ліцензії;

6. Продовження строку дії ліцензії.

7. Подача заяви на реєстрацію Торгової марки.

 

Наша компанія надає юридичні послуги з 2009 року. Наші юристи мають багаторічний досвід у наданні юридичної допомоги, у тому числі і в отриманні ліцензій на кабельне мовлення.

Якщо у Вас виникли питання з приводу отримання ліцензії - телефонуйте, наші юристи готові надати безкоштовну консультацію.

 

Правові аспекти кабельного мовлення.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видає ліцензії на право кабельного мовлення.

Український законодавець передбачив ряд обмежень на створення телерадіоорганізацій. Таким чином, в Україні забороняється заснування телерадіоорганізацій:

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації;

іноземними юридичними і фізичними особами та особами без громадянства;

політичними партіями, профспілковими, релігійними організаціями та юридичними особами, яких вони заснували;

юридичними особами, статутні документи яких не передбачають можливість створення телерадіоорганізацій;

громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними.

Створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, забороняється.

Існує умова, яка впливає на отримання ліцензії на кабельне мовлення: установчі та / або статутні документи суб'єкта господарювання повинні передбачати створення у складі органів його управління спеціального наглядового органу (редакційної ради тощо), половина складу якого призначається засновниками або власниками телерадіоорганізації, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації.

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на кабельне мовлення, повинні зареєструватись (у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення) в якості суб'єкта інформаційної діяльності.

Ліцензіат має право розпочати мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності. Про це в десятиденний термін необхідно повідомити Національну раду.

Законом України "Про рекламу" регулюються відносини, що виникають під час рекламної діяльності та спонсорства на телебаченні та радіо.

Ліцензіат в проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинен дотримуватися наступне співвідношення між українськими та іноземними програмами: програми європейського виробництва повинні становити як мінімум 80 відсотків, у тому числі не менше 50 відсотків - програми українського виробництва;

 

Правове регулювання кабельного мовлення складають:

1. Закони України

«Про телебачення і радіомовлення»;

«Про інформацію»;

«Про телекомунікації»;

 «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення»;

2.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» від 13.04. 2011 року № 412.

Законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за здійснення кабельного мовлення без ліцензії (штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, або без такої).

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або