OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Дозвіл на імпорт наркотиків 2016-06-25 20:41:00

 

Відповідно до законодавства України імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється суб’єктами господарювання за умови наявності в них дозволу, який видається Державною службою України з контролю за наркотиками (ДСКН). Даний дозвіл видається суб’єктам господарської діяльності, що мають ліцензію на здійснення відповідних видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

 

Дозвіл на імпорт прекурсорів, наркотичних засобів та психотропних речовин видається на кожну окрему операцію. У дозволі зазначається строк, протягом якого повинно бути здійснене ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Строк дії дозволу може бути одноразово продовжений не більше ніж до 31 грудня поточного року, якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не перетнув митного кордону України. 

 

Наша компанія готова надати Вам комплекс послуг з отримання дозволу на ввезення на територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Строки і вартість:

Строк отримання дозволу – до 35 календарних днів.

Вартість юридичних послуг - 5000 гривень.

Обов'язкові платежі державі за оформлення і видачу дозволу:

на імпорт – 1 % вартості контракту;

на імпорт в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надходять як гуманітарна допомога, у випадках стихійного лиха, катастроф та епідемій, або мають бути ввезені на територію України як зразки для МОЗ – безоплатно.

 

Документи та інформація, які необхідні для отримання дозволу на імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

1.   рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

2.   нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

3.   нотаріально засвідчена копія контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

4.   реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться в Україну;

5.   сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку № 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

6.   зобов'язання підприємства - імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для заявлених цілей.ДСКН у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів, вимагати надання додаткових відомостей;

7.   інформація про вид транспорту для поставки, а також назва митниці, через яку буде проходити товар, назва фірми-виробника;

8.   копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

5 основних переваг, які Вам дає дозвіл на імпорт психотропних речовин, наркотичних засобів і прекурсорів:

1. Ви отримуєте можливість законно здійснювати діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Можливість повноцінно здійснювати ветеринарну, медичну практику або іншу діяльність.

3. Дозвіл на імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є необхідним документом при перетині кордону вказаними товарами; без дозволу вони будуть затримані на митниці та конфісковані.

4. Суб'єкт господарської діяльності, який легально займається імпортом психотропних речовин, наркотичних засобів та прекурсорів, значно конкурентоспроможніший.

5. Ви не будете притягнуті до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

 

 

Ви отримуєте наступний комплекс юридичних послуг:

Консультація досвідченого юриста з приводу необхідності, порядку одержання дозволу на ввезення прекурсорів, психотропних речовин і наркотичних засобів.

Складання пакету документів, який необхідно подати для отримання дозволу на імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Подача пакету документів.

Отримання дозволу на ввезення прекурсорів, наркотичних засобів і психотропних речовин.

 

Додаткові послуги:

Складання договору оренди.

Отримання довідки МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості.

Отримання висновку Санітарно-епідеміологічної служби.

Отримання ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

Наша компанія надає юридичні послуги суб'єктам підприємницької діяльності з 2009 року. Наші юристи мають багаторічний досвід у наданні юридичної допомоги, у тому числі і в отриманні дозволів на імпорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 

Якщо у Вас виникли питання з приводу отримання дозволу на право імпорту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - телефонуйте, наші юристи готові надати безкоштовну консультацію.

 

Правові аспекти імпорту психотропних речовин, наркотичних засобів і прекурсорів.

 

Станом на 11.03.2016 органом, що видає дозволи на імпорт психотропних речовин, наркотичних засобів та прекурсорів є Державна служба України з контролю за наркотиками.

Дозвіл на ввезення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку та препаратів (лікарських засобів) в кількості, що перевищує гранично допустиму надається в межах квот на ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що затверджуються щорічно.

 

УВАГА! Забороняється ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом поштового відправлення або на іншу, ніж та, що зазначена у дозволі адресу.

 

Дозвіл у разі його втрати не поновлюється. Про втрату дозволу необхідно негайно повідомити ДСКН.

 

Переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється лише через пункти пропуску через митний контроль, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950.

Діяльність, пов'язана з обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється на підставі ліцензії на виробництво, оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, виданої відповідним органом ліцензування. Ввезення на територію України даних препаратів здійснюється на підставі дозволу, виданого ДСКН та лише через визначені Кабінетом Міністрів митниці.

Перелік препаратів, що містять малу дозу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що підлягають контролю при ввезенні на митну територію України затверджений наказом МОЗ України від 23.04.2007 № 202.

 

Суб'єкти господарювання, які здійснюють імпорт засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, зобов'язані подавати ДСКН:

1) до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що ввозяться на територію України. чи вивозяться з 2) до 31 березня року, що настає за звітним, - звіт про кількість таких засобів і речовин, що ввозяться на територію України, а також про кількість їх запасів на 31 грудня звітного року.

 

Правове регулювання ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

 Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2010 № 66 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. N 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних і прекурсорів, та контролю за їх обігом»;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 № 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

 

Законодавством передбачена кримінальна відповідальність за порушення порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (статті 305 – 320 Кримінального кодексу України).

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або