OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Фіксована безпровідна телефонія 2015-10-27 23:50:49

Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного згідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» є ліцензійним видом діяльності.

Ліцензії суб'єктам господарювання видаються на такі види діяльності:

1. надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого (ліцензія видається на заявлений регіон (регіони));

2. надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: міжміського (ліцензія видається на заявлені регіони, але не менше ніж на два регіони);

3. надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: міжнародного (ліцензія видається на всю територію України).

Дія ліцензії на фіксований телефонний зв’язок з використанням бездротового доступу з правом технічного обслуговування поширюється на заявлений регіон протягом 5 років.

 

Наша компанія готова надати Вам комплекс послуг з отримання ліцензії на бездротову телефонію.

Строки і вартість:

Строк отримання ліцензії - 60 робочих днів (з дня надання необхідних документів).

Вартість юридичних послуг - договірна.

Обов'язкові платежі державі за видачу ліцензії на право надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку (на місцевому рівні):

з використанням безпроводового доступу - 102000 гривень;

з використанням безпроводового доступу із застосуванням технології DECT - 5800 гривень.

 

Документи та інформація, які необхідні для отримання ліцензії на фіксований телефонний зв’язок з використанням бездротового доступу:

1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Копії установчих документів, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа (для юридичних осіб);

2. Копія свідоцтва про право власності на виробниче приміщення  або копія договору оренди виробничого приміщення, засвідчені у встановленому порядку;

3. Плани утворення та використання телекомунікаційної мережі з підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності;

4. Баланс і фінансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітний рік.

 

7 основних переваг, які Вам надає ліцензія на фіксований телефонний зв’язок з використанням безпроводового доступу з правом технічного обслуговування:

1. Можливість законно здійснювати діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.

2. Можливість надавати нову послугу для корпоративних абонентів.

3. Можливість розширити свій бізнес і залучити нових клієнтів.

4. При порівняно невеликих вкладеннях - можливість розгорнути мережу телефонного зв'язку.

5. Наявність ліцензії підвищує довіру, а також привертає увагу споживачів.

6. При подальшому продовженні терміну дії ліцензії, плата за видачу ліцензії становить 30 відсотків суми обов'язкового платежу.

7. Вас не притягнуть до адміністративної відповідальності за незаконне здійснення даної діяльності.

 

Комплекс юридичних послуг, який Ви отримуєте:

1. Консультація юриста про необхідність отримання ліцензії і про дотримання ліцензійних умов.

2. Складання необхідного пакету документів.

3. Подача документів.

4. Отримання ліцензії на фіксований телефонний зв’язок з використанням безпроводового доступу з правом технічного обслуговування.

5. Реєстрація в реєстрі операторів і провайдерів.

 

Додаткові послуги:

1. Складання звітів 1-ФМ, 2-ФГ, 3-ФН;

2. Складання статуту (для юридичних осіб);

3. Складання інвестиційного договору;

4. Складання договору оренди;

5. Отримання ліцензії на використання радіочастотного ресурсу;

6. Переоформлення ліцензії;

7. Продовження терміну дії ліцензії.

 

Наша компанія надає юридичні послуги з 2009 року. Наші юристи мають багаторічний досвід у наданні юридичної допомоги, у тому числі і отриманні ліцензій на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційних мереж з правом технічного обслуговування та надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.

Якщо у Вас виникли питання з приводу отримання ліцензії на телефонію - телефонуйте, наші юристи готові надати безкоштовну консультацію.

 

Правові аспекти надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційних мереж з правом технічного обслуговування надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації є органом ліцензування даної діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України "Про телекомунікації" суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані подати до НКРЗІ повідомлення про внесення до реєстру провайдерів і операторів.

Використання бездротового доступу до телекомунікаційної мережі передбачає використання радіотехнологій. Відповідно до законодавства України користування радіочастотним ресурсом підлягає ліцензуванню.

Перелік обов'язкових кваліфікаційних, організаційних, технологічних та інших спеціальних вимог встановлений Ліцензійними умовами надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційних мереж з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.

Ліцензіат повинен забезпечити в межах своєї мережі (на території України) технічну можливість роботи автоматизованих систем розрахунків (білінгових систем) за телекомунікаційні послуги, що відповідають вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій. Телекомунікаційні послуги повинні надаватися при обов'язковій наявності власної або орендованої автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи).

Суб'єкт господарювання, який надає послуги фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційних мереж з правом технічного обслуговування та надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного зобов'язаний надавати споживачам безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 і 112 відповідно.

Ліцензіат для забезпечення доступу споживачів до аварійних служб і телефонних довідково-інформаційних служб повинен:

1. взаємодіяти з іншими операторами, провайдерами телекомунікацій;

2. співпрацювати на договірних засадах зі службами телефонних довідників;

3. співпрацювати на договірних засадах з іншими операторами телекомунікацій для забезпечення доступу споживачів до телефонних довідково-інформаційних служб.

Суб'єкт господарювання, який припиняє діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов'язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг.

 

Правове регулювання фіксованого телефонного зв’язку з використанням бездротового доступу з правом технічного обслуговування складають:

1. Закони України:

«Про телекомунікації»;

«Про ліцензування видів господарської діяльності»;

2. Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 348 від 29.07.2010 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного»;

3. Постанова Кабінету Міністрів від 16.06.2004 № 773 «Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії»;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням бездротового доступу до телекомунікаційних мереж з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного без ліцензії, за порушення умов і правил, які регламентують цю діяльність, за порушення порядку та умов надання даних послуг.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або