OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Податкові пільги для бізнесу з 2017 року 2017-08-13 21:00:00

 

Одним з актуальних питань сьогодення є створення комфортних умов ведення бізнесу та стимулювання розвитку економіки за допомогою виваженої податкової політики держави. З огляду на це, на законодавчому рівні для окремих груп платників податків, які мають певні особливості у видах діяльності, об’єкті оподаткування або характері та суспільному значенні здійснюваних ними витрат, передбачено надання податкових пільг.

Згідно з Податковим кодексом України (далі – ПКУ) податкова пільга – це звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі. Таким чином, податкова пільга є важливим правовим інститутом, за допомогою якого держава стимулює розвиток сегментів економіки, які мають стратегічне значення.

Законом України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» у розрізі податкових пільг було внесено зміни до ПКУ відносно малого бізнесу щодо податку на прибуток; нерезидентів.

 

Для початку податкового планування та оптимізації потрібно чітко розуміти переваги від відкриття бізнесу саме зараз. 

 

Щодо пільг для малого бізнесу з податку на прибуток

Починаючи з 2017 року до 31.12.2021 року для малого бізнесу законодавством передбачено можливість не платити податок на прибуток. Детальні критерії, хто може скористатися «податковими канікулами», визначено у п. 44 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ. Так, основними умовами таких податкових канікул є наступні: у суб'єктів господарювання – платників податку на прибуток річний дохід за останній звітний період, визначений за правилами бухгалтерського обліку має не перевищувати 3 000 000 гривень та розмір заробітної плати нарахованої за кожний місяць звітного періоду кожному з працівників підприємства є не меншим як дві мінімальні зарплати, тобто 6400 гривень. Також для того, щоб була застосована ставка 0% для платників податку на прибуток, вони мають відповідати одному із наступних критеріїв:

 

№ п/п

Характеристика

1.

суб’єкти господарювання, які утворені після 1 січня 2017 року

2.

діючі підприємства, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) задекларований щорічний обсяг доходів не перевищував трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб

3.

суб’єкти господарювання, які були платниками єдиного податку до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб

 

При цьому податковим законодавством передбачено, що якщо платники податку у будь-якому звітному періоді досягають показників щодо середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, отриманого доходу з яких хоча б один не відповідає визначеним критеріям, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою 18%.

 

Також дія таких «податкових канікул» не поширюється на суб’єктів господарювання, які:

№ п/п

Характеристика

1.

утворені після 1 січня 2017 року шляхом приватизації, корпоратизації та реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення)

 

здійснюють:

2.

діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46 ПКУ

3.

експорт, імпорт, виробництво, оптовий продаж підакцизних товарів

4.

виробництво, роздрібний та оптовий продаж пально-мастильних матеріалів

5.

видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення

6.

фінансову та страхову діяльність (гр. 64 - гр. 66 Секції K КВЕД ДК 009:2010)

7.

діяльність з обміну валют

8.

видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення

9.

операції з нерухомим майном (гр. 68 КВЕД ДК 009:2010)

10.

поштову та кур’єрську діяльність (гр. 53 КВЕД ДК 009:2010)

11.

діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату

12.

діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

13.

охоронну діяльність

14.

зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації)

15.

виробництво продукції на давальницькій сировині

16.

оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі

17.

діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води

18.

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр. 69 КВЕД ДК 009:2010)

19.

діяльність у сфері інжинірингу (гр. 71 КВЕД ДК 009:2010)

 

Отже,  з 2017 році встановлено «податкові канікули» з податку на прибуток для малого бізнесу, але з жорсткими критеріями. Тому на практиці лише окремі компанії зможуть використати ці пільги. Водночас, навіть користуючись «податковими канікулами» у суб'єкта господарювання виникне обов'язок зі сплати податку з  доходів фізичних осіб у сумі 1152 грн., єдиного соціального внеску – 1408 грн. та військового збору – 96 грн., тобто 2656 грн. щомісячно (база для оподаткування буде заробітна плата у сумі 6400 грн. в місяць, що є ключовим критерієм для податкових канікул).

 

Щодо пільг з так званого «податку на репатріацію»

Дохід, отриманий нерезидентами із джерелом походження з України починаючи з 01.01.2017 року оподатковується за ставкою 0%, при здійсненні ними наступних видів діяльності:

№ п/п

Характеристика

Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

1.

у межах договорів із обов’язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів "Зелена карта", та за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації

2.

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному такою національною комісією, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеною національною комісією), а також під час укладання договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

 

Водночас, доходи нерезидентів звільняються від оподаткування:

1) при отриманні коштів у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам до 31 грудня 2016 року, якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі;

2) при отриманні коштів у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, що були надані резидентам у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року.

Таким чином, по деяким видам діяльності резидентам, які виплачують нерезидентам кошти, не потрібно утримувати та сплачувати податок, визначений у п.141.1 ПКУ.

 

Щодо пільг з ЄСВ

З 2017 році слід відмітити, що фізичні особи-підприємці, в тому числі, платники єдиного податку, звільняються від сплати єдиного внеску за себе, при умові, якщо вони є пенсіонерами за віком, незалежно від того досягли вони загального пенсійного віку, чи таку пенсію оформлено на пільгових умовах – зі зменшенням віку, а також інваліди, які отримують соціальну допомогу (у т.ч. особи, яким призначені пенсії відповідно до ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»). 

З аналізу викладеного, введенні у 2017 році податкові пільги, для всієї економіки носять ілюзорний характер. З огляду на це, для досягнення законної економії на податках необхідно проводити податкове планування, як це, наприклад, традиційно запроваджено в країнах ЄС.

 

 Автор: бухгалтер-експерт Ірина Кемінь

 

OGP - CONSULTING PARTNERSHIP
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

 • Антекстрой

  Антекстрой

 • Ассоциация медицинских организаций

  Ассоциация медицинских организаций

 • Бест Линк

  Бест Линк

 • БИХЕЛС

  БИХЕЛС

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message