OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Оподаткування ПДВ при постачанні програмної продукції 2017-07-31 21:00:00

 

В Україні досить стрімко розвивається інформаційно-технологічна галузь, і не останню роль в цьому розвитку відіграло податкове законодавство.

 Відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ), тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, операції з постачання програмної продукції  звільняються від оподаткування ПДВ. При цьому до програмної продукції відносять:

№ п/п

Характеристика

1.

результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

2.

криптографічні засоби захисту інформації.

 

Проте, перш ніж буквально сприймати положення ПКУ, потрібно зрозуміти як його можуть трактувати податківці, щоб при здійсненні тієї чи іншої операції з програмним забезпеченням у підприємства випадково не виникло зобов’язань з ПДВ.

 

Щодо реєстрації платника ПДВ

Так, згідно із Закону України від 23.12.1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» та Закону України від 23.03.2000 року № 1587-III «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» комп'ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

Водночас податківці в консультації для юридичних осіб від 09.02.2017 «Щодо звільнення оподаткування податку на додану вартість операцій з постачання програмної продукції дилерам або абонентам» зазначають, що «Програмний продукт (програмний засіб, програмне забезпечення) не має окремо визначеного коду УКТ ЗЕД та розглядається як результат виконання послуг, який має бути зафіксований на відповідному матеріальному носії виконавця або замовника, або може бути переданий виконавцем замовнику з використанням мережі Інтернет, електронною поштою або іншими засобами передачі інформації.»

При цьому постачання послуг (згідно з п. 14.1.185 ПКУ) – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності.

У абз. «б» п. 185.1 ПКУ вказано, що об'єктом оподаткування ПДВ, зокрема, є постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Таким чином, операції з постачання програмної продукції на митній території України є об'єктом оподаткування ПДВ, але вони згідно з 26¹ підрозділу 2 розділу XX ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ.

Наслідком такого трактування може стати те, що у підприємства може з’явитися обов’язок зареєструватися платником ПДВ, оскільки як вбачається   з індивідуальної податкової консультації ДФС України від 13.07.2017 № 15201/6/999915030275 операції звільнені від оподаткування належать до загального обсягу оподатковуваних для цілей реєстрації особи як платника ПДВ. Тобто, неоднозначне тлумачення податківцями законодавства може привести до неправильного адміністрування бізнесом ПДВ.

 

Щодо виникнення об'єкта роялті при постачанні програмної продукції

Відповідно до п. 196.1.6 ПКУ операції, зокрема з виплат роялті у грошовій формі – не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Згідно з п. 14.1.225 ПКУ роялті - це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме, на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми та інше. 

 

Водночас не вважаються роялті платежі, отримані:

№ п/п

Характеристика

1.

за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання

2.

як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем")

3.

за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України та інше

 

Згідно з ст. 1107 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору, в якому ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

Тобто, якщо умовами ліцензійного договору передбачено: надати ліцензіату права на використання програмного забезпечення без можливості його продажу чи здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання не обмежені функціональним призначенням програмного забезпечення і його відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то отримання ліцензіаром платежу від ліцензіата як винагороди за надання вказаного права для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті, та відповідно така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Якщо згідно з умовами ліцензійного договору передбачено: надати ліцензіату права на використання програмного забезпечення з можливістю його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, та/або умови використання обмежені функціональним призначенням такого програмного забезпечення і його відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то отримання ліцензіаром платежу від ліцензіата як винагороди за надання вказаного права не буде вважатися роялті, та відповідно на таку операцію поширюватиметься режим звільнення від оподаткування ПДВ згідно з пунктом 26 1 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (така позиція висвітлена у листі ГУ ДФС України від 17.02.2017 № 3552/10/26-15-12-01-18).

Водночас, якщо під постачання товарів згідно з пп. 14.1.191 ПКУ слід розуміти перехід права власності на нього, то на помилкову думку податківців все, що не вважається роялті – вважається постачанням програмної продукції. Однак, такі операції не можна ототожнювати, оскільки, наприклад, передача в обмежене користування однієї копії програми на рік не є роялті, але й не передбачає переходу права власності на цю програму, а тому є ризик, що рекомендаційні листи ДФС України під час перевірки не будуть братися до уваги, а відтак податківці зможуть нарахують зобов’язання з ПДВ за ставкою 20 %  і застосують санкції у розмірі 25 %.  

 

Щодо оподаткування ПДВ супутніх послуг та товарів при постачанні програмного забезпечення

Слід відмітити, що податківці у свої листах (наприклад,  № 16425/10/26-15-15-01-09 від 29.10.2015 р. та 06.10.2016 №17357/5/99-99-15-03-02-16) роз’яснили, що технічна підтримка (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції, яка здійснюється її виробником, є складовою постачання програмної продукції, то операції з постачання програмної продукції, до складу вартості якої входять названі вище послуги також звільняються від оподаткування ПДВ.

Однак, якщо зазначені вище послуги не входять до складу вартості програмної продукції та постачаються не її виробниками, то вони оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою. Тобто, якщо розробник сайту надає послуги щодо його тестування й усунення недоліків – вартість таких послуг звільняються від оподаткування ПДВ, але якщо такі послуги надають інші особи стосовно такого сайту, то послуги вже будуть оподатковуватися ПДВ.

Аналогічно на думку податківців, висвітлену у листі 17.02.2017 № 3552/10/26-15-12-01-18, у разі якщо при постачанні програмної продукції вартість програмної продукції, яка зафіксована на матеріальному носії інформації, та вартість такого носія інформації визначені окремо, то операції з постачання програмної продукції звільняються від оподаткування ПДВ, а операції з постачання матеріального носія інформації оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Також у разі якщо внаслідок надання послуг із технічної підтримки програмної продукції (у тому числі програмної продукції, наданої на правах використання згідно з умовами ліцензійного договору) не відбувається жодних змін у програмній продукції (наприклад, навчання персоналу роботі з програмою, встановлення програми, налаштування оргтехніки тощо), то операції з постачання таких послуг оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Отже, задля уникнення можливих непорозумінь із фіскальним органом, щоб мати можливість оскаржити неправомірні рішення ДФС, необхідно чітко розуміти, чи звільняються операції від оподаткування ПДВ. У зв’язку з цим для уникнення негативних податкових наслідків щодо кожного конкретного випадку необхідно аналізувати документи та матеріали, що дозволить ідентифікувати суть господарської операції та порядок її оподаткування.

 

Якщо Вам складно зрозуміти податкові норми - звертайтесь до нашої бухгалтерії - це просто і надійно.

 

Автор: бухгалтер-експерт Ірина Кемінь

 

OGP - CONSULTING PARTNERSHIP
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

 • Антекстрой

  Антекстрой

 • Ассоциация медицинских организаций

  Ассоциация медицинских организаций

 • Бест Линк

  Бест Линк

 • БИХЕЛС

  БИХЕЛС

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message