OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Оптимізація ЗП у 2017 році. Заробітна плата у 2017 році. 2017-03-22 14:15:13

 

Заробітна плата в Україні нараховується відповідно до норм Закону України «Про оплату праці» № 108/95 –ВР від 24.03.1995 р. зі змінами та доповненнями та регламентується Кодексом Законів про працю. До фонду оплати праці входить основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, матеріальна допомога.

Основна заробітна плата нараховується виходячи з затверджених посадових окладів та розраховується шляхом множення середньоденної (середньогодинної) зарплати у відповідному місяці на кількість відпрацьованих днів (годин) в цьому місяці. Для визначення середньоденної (середньогодинної) заробітної плати потрібно посадовий оклад працівника розділити на встановлену норму робочого часу.

Розрахунок заробітної плати – це складний процес, який включає безліч законодавчо регульованих видів нарахувань і утримань, державних гарантій, оподаткування та звітність.

  

Податки на заробітну плату включають три складових:

 

 1. Єдиний соціальний внесок(нарахування).

 

База для нарахування ЄСВ складається з усіх видів заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності та по вагітності та пологах її розмір дорівнює 22% від нарахованого доходу. Виняток становить заробітна плата, яка нараховується працівникам з обмеженими можливостями. Для цієї категорії працюючих ставка встановлена на рівні 8,41%. 

Частиною 5 статті 8 Закону №2464 передбачено, що якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, та ставки єдиного внеску. Тобто, незалежно від того працює працівник неповний робочий день, на 0,5 ставки, перебував у відпустці без збереження зарплати, чи за інших підстав йому була нарахована зарплата в розмірі менше мінімальної, роботодавець повинен обов’язково сплачувати ЄСВ в мінімальному розмірі:

3200 грн. *22% = 704 грн.

Якщо нараховується заробітна плата особі, що працює за сумісництвом чи якщо працівник отримує дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, ЄСВ нараховується на фактично нараховану заробітну плату чи винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.

 

 1. Податок нa доходи фізичних осіб(утримання)

 

ПДФО утримується та сплачується до бюджету за рахунок фізособи з доходів, що виплачуються такій особі та оподатковуються за основною ставкою, встановленою п. 167.1 ПКУ — 18 %.

Крім того, ст. 169.1 ПКУ передбачено право платників податку на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП), яка надає змогу платникам податку на доходи фізичних осіб зменшити нарахований загальний місячний оподаткований дохід у вигляді заробітної плати.

Граничний розмір доходу у вигляді заробітної плати, до якого може застосовуватись ПСП — 2 240,00 грн (тобто розмір прожиткового мінімуму, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн), за винятком особливостей, встановлених ст. 169 Податкового кодексу для багатодітних платників податку (пп. 169.4.1 ПКУ).

 

Сума ПСП, на яку зменшується заробітна плата, визначається як відсоток прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня звітного податкового року

Беручи до уваги прожитковий мінімум  для працездатної особи (тобто 1600 грн.), з 01 січня 2017 p податкова соціальна пільга отримала такі розміри:

100 % = 1600 * 0,50 = 800,00 гpн. (пп. 169.1.1  ПКУ).

150 % = 1600 * 0,75 = 1200,00 гpн. (пп. 169.1.3 ПКУ)

200 % = 1600 * 1,00 = 1600,00 гpн. (пп. 169.1.4 ПКУ).

ПСП застосовується з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

У разі перевищення нарахованої місячної зарплати понад установлений Податковим кодексом розмір питання щодо надання ПСП не розглядається незалежно від категорії платника податку.

 

 1. Військовий збір(утримання)

 

Відповідно до пункту 16-1 Підрозділу 10 Інші перехідні положення Податкового кодексу тимчасово встановлюється військовий збір який повинен утримуватися в розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати за усіма видами нарахувань.

 

Вид виплати

Звичайні працівники

Працівники з обмеженими можливостями

нарахування

утримання

нарахування

утримання

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

ЄСВ

ПДФО

ВЗ

Зарплата

22%

18%

1,5%

8.41%

18%

1,5%

Лікарняні

22%

18%

1,5%

8.41%

18%

1,5%

Декретні

22%

х

х

8.41%

х

х

Винагорода за ЦПД, за винятком ЦПД з підприємцем

22%

18%

1,5%

22%

18%

1,5%

 

 

Строки звітності та оплати ЗП і податків.

 

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, установлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше ніж двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 24 Закону про оплату праці, ст. 115 КЗпП).

Роботодавець несе відповідальність за своєчасне перерахування до відповідних органів утримань та нарахувань на заробітну плату.

 

Строки сплати податків з заробітної плати:

 1. Єдиний соціальний внесок – одночасно з виплатою заробітної плати (пункт 8 статті 9 Закону від 08.07.2010 № 2464-VI).
 2. Податок на доходи фізичних осіб – одночасно з виплатою заробітної плати (пункт 168.1.2 Податкового кодексу).
 3. Військовий збір утримується та перераховується до бюджету так само, як і податок на доходи фізичних осіб, тобто одночасно з виплатою заробітної плати.

 

Звітність

 1. Звіт про суму нарахованого єдиного соціального внеску — щомісяця до Пенсійного фонду. Термін: до 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем.
 2. Форму 1ДФ з ПДФО та військового збору — щоквартально до податкової. Термін: протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу.

 

 

Трудовий договір чи цивільно-правовий договір?

 

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг фізичною особою може здійснюватися як на підставі трудового, так і цивільно-правового договору.

Основною відмінністю трудових договорів від цивільно-правового договору (ЦПД) є те, що перші регламентуються Кодексом законів про працю, а інші — Цивільним кодексом України.

Трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. Він визначається законом України про працю, як угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівнику гарантуються заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації тощо, до трудової книжки вноситься відповідний запис.

 

Використання ЦПД дозволяє оптимізувати видатки на оплату праці і спростити облік працівників. Так, при укладенні ЦПД працівник не подає заяву про прийняття на роботу, підприємство не видає наказ про зарахування його на певну посаду i не вноситься запис до трудової книжки. На виконавця за ЦПД не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, умови колективного договору, він не має права на соціальні пільги i гарантії від підприємства, а також на щорічну відпустку. Виконавець за договором отримує оплату не за процес праці, а за результат. 

Виплати за цивільно-правовим договором обкладаються тими самими податками і зборами, що і заробітна плата за трудовим договором.

 

Правильний вибір системи оподаткування - рішення на користь рентабельності.

 

Заробітна плата – приклади розрахунку у 2017 році.

 

Приклад розрахунку утримань та нарахувань з мінімальної заробітної плати працівника

Працівнику було нараховано заробітну плату 3200 грн./місяць

 

Утримання із заробітної плати:

Нарахування на заробітну плату

Військовий податок:

3200 грн. * 1,5% = 48 грн.

Єдиний соціальний внесок:

3200 грн. * 22% = 704 грн.

Податок на доходи фізичних осіб:

3200 грн. * 18% = 576 грн.

Заробітна плата до виплати:

3200 грн. – 48 грн. – 576 грн. = 2576 грн

 

Приклад застосування ПСП. Працівника прийнято на основне місце роботи на 0,5 ставки. Посадовий оклад 3600,00 грн/міс., тобто 0,5 ставки 1800,00 грн/міс.

 

Утримання із заробітної плати:

Нарахування на заробітну плату

Військовий податок:

1800 грн. * 1,5% = 27 грн.

Зверніть увагу у цьому випадку єдиний соціальний внесок (ЄСВ) розраховується з мінімальної заробітної плати:

3200 грн. * 22% = 704 грн.

Податок на доходи фізичних осіб:

(1800 грн.-800 грн) * 18% = 180 грн.

Заробітна плата до виплати:

1800 грн. – 27 грн. – 180 грн. = 1593 грн.

 

Приклад розрахунку утримань та нарахувань з заробітної плати працівника який працює за сумісництвом та прийнятий на 0,5 ставки. Посадовий оклад 3600,00 грн/міс., тобто 0,5 ставки 1800,00 грн/міс.

 

Утримання із заробітної плати:

Нарахування на заробітну плату

Військовий податок:

1800 грн. * 1,5% = 27 грн.

Єдиний соціальний внесок розраховується з фактично нарахованої з/п:

1800 грн. * 22% = 396 грн.

Податок на доходи фізичних осіб:

(1800 грн.-800 грн) * 18% = 180 грн.

Заробітна плата до виплати:

1800 грн. – 27 грн. – 180 грн. = 1593 грн.

 

Приклад розрахунку утримань та нарахувань з винагороди по цивільно-правовому договору. Згідно акту виконаних робіт було нараховано 1800 грн/місяць

 

Утримання із Винагороди:

Нарахування на Винагороду

Військовий податок:

1800 грн. * 1,5% = 27 грн.

Єдиний соціальний внесок розраховується з фактично нарахованої винагороди:

1800 грн. * 22% = 396 грн.

Податок на доходи фізичних осіб:

1800 * 18% = 324 грн.

Винагорода до виплати:

1800 грн. – 27 грн. – 324 грн. = 1449 грн.

 

 *Неповний робочий час: порядок оплати праці

Так, за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Таким чином, роботодавець має право нарахувати працівнику, який працює неповний робочий день, зарплату нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нарахованої зарплати має бути не менша ніж частина від мінімальної, що припадає на фактично відпрацьований час.

У цьому випадку роботодавець розраховує суму ЄСВ як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід), та ставки ЄСВ, встановленої для відповідної категорії платника, незалежно від того, чи працівник працював неповний робочий день. При цьому утримання ЄСВ із зарплати найманого працівника здійснюється із фактично нарахованої зарплати.

 

 

OGP - CONSULTING PARTNERSHIP
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

 • Антекстрой

  Антекстрой

 • Ассоциация медицинских организаций

  Ассоциация медицинских организаций

 • Бест Линк

  Бест Линк

 • БИХЕЛС

  БИХЕЛС

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message