OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Ліцензійні умови на посередництво у працевлаштуванні за кордон 2012-09-20 16:50:27

 Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном – це діяльність з надання суб’єктами господарювання послуг з пошуку роботи за кордоном та надання інформаційно-консультативних послуг щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, а також найменування та місце розташування іноземних роботодавців.

 06 вересня 2010 року Міністерством соціальної політики України видано наказ № 272, яким затверджено нові ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і встановлено порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Вказаний наказ вступив в силу 05 жовтня 2010 року, та складається з загальних положень, організаційних вимог провадження, та особливих вимог провадження ліцензіатом господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Суб`єктами господарювання, які мають намір провадити посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном (далі «Ліцензіат») можуть бути зареєстровані в установленому законом порядку юридичні особи та фізичні особи – підприємці.

Ліцензійними умовами встановлено ряд організаційних вимог, яких повинен дотримуватися Ліцензіат. У разі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. А у разі зміни відомостей про Ліцензіата, він зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії, разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

При провадженні діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном Ліцензіат повинен мати приміщення (офіс), на вході до якого має бути вивіска із зазначенням найменування ліцензіата, а також інформації про режим роботи ліцензіата. У приміщенні (офісі) Ліцензіата, де проводиться приймання громадян, на доступному для них місці мають знаходитися наступні нормативно-правові акти та документи, а саме: інформація про повне найменування ліцензіата, його місцезнаходження або місце проживання фізичної особи - підприємця, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника та/або власника; виписка з Єдиного державного реєстру; фотокопія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; перелік країн, до яких відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів; засвідчена ліцензіатом письмова інформація про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання у країні працевлаштування; номери телефонів органу по контролю зо додержанням ліцензійних умов; Закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» у частині надання послуг; копія Ліцензійних умов; книга відгуків та пропозицій.

Слід звернути особливу увагу, що у разі планового закриття приміщення (ремонт, зміна місцезнаходження або місця провадження діяльності тощо) Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж за п'ять днів до закриття повідомити про це клієнтів (через засоби масової інформації)та вивісити відповідне оголошення при вході до свого приміщення (офісу).

Крім організаційних вимог, які встановлені для Ліцензіата, він також повинен дотримуватися ряду певних особливих умов, які передбачені ліцензійними умовами. Зазначені особливі умови полягають в зобов’язанні Ліцензіата відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  на  випадок безробіття» стати на облік у районному, районному в місті, міському центрі зайнятості за місцезнаходженням як платника страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального  страхування на випадок безробіття. Ліцензіат повинен заповнювати реєстраційні картки громадян України за типовою формою № 1-ем та подавати районному, районному в місті, міському центру зайнятості за місцезнаходженням статистичну звітність за формою № 1-ТМ (трудова міграція) у порядку, що встановлений наказом Міністерства статистики України від 31.01.96 № 28 «Про затвердження форм державної статистичної звітності про зовнішню трудову міграцію для Міністерства праці України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.02.96 за  № 54/1079.  Також він зобов’язаний вести журнал єдиного обліку  клієнтів формою, наведеною у додатку 7 ліцензійних умов. Цей журнал повинен  бути прошнурований, пронумерований та завірений печаткою Ліцензіата. Важливою умовою є те, що до укладання з клієнтом договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, Ліцензіат зобов`язаний  надати клієнту засвідчену ним письмову достовірну інформацію про характер майбутньої роботи, загальні умови праці та проживання у країні працевлаштування. Ліцензіат зобов’язаний зберігати  конфіденційність інформації, пов'язаної з наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, згідно із законодавством України, а також не дискримінувати клієнтів за віком, статтю, походженням, релігійними та політичними переконаннями, національністю, місцем проживання та іншими ознаками. Ліцензіат не вправі стягувати з клієнтів будь-які види попередніх оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за  кордоном до отримання клієнтом завізованого іноземним роботодавцем трудового договору (контракту) та/або робочої візи (в разі наявності між Україною та країною працевлаштування візового порядку в’їзду) в посольстві (консульстві) іноземної країни. Ліцензіату забороняється  пропонувати посередництво у працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном за видами діяльності, які заборонені або зайняття якими тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України чи міжнародними нормами.

Слід звернути особливу увагу, що відповідно до «Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні  на роботу за кордоном затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 272 від 06 вересня 2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2010 р. за N 888/18183» контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном здійснює Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення шляхом проведення в межах повноважень планових та позапланових перевірок.

OGP - CONSULTING PARTNERSHIP
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

 • Антекстрой

  Антекстрой

 • Ассоциация медицинских организаций

  Ассоциация медицинских организаций

 • Бест Линк

  Бест Линк

 • БИХЕЛС

  БИХЕЛС

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message