OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Ліцензія на прекурсори для промисловості 2016-03-10 22:00:00

 

Що необхідно знати підприємствам, які здійснюють діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів.

Ацетон, етиловий ефір, калію перманганат, метилетилкетон, піперидин, сірчана кислота, соляна кислота, толуол – прекурсори, які часто використовуються в промисловості (для виготовлення фарб, лаків, розчинників, а також підприємствами хімічної та нафтопереробної промисловості).

 

Здійснювати дану діяльність можуть лише юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми. Фізичні особи-підприємці можуть отримати право на здійснення діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, тільки у разі наявності в них ліцензії на здійснення медичної чи ветеринарної практики і лише в рамках здійснення цієї діяльності.

 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підлягає ліцензуванню.

 

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. Підприємству необхідно перевірити, чи не належать речовини, які воно виготовляє чи використовує у своїй діяльності, до вказаного переліку.

 

Також потрібна окрема ліцензія на поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Дану ліцензію видає Мінприроди. Станом на 25.10.2015 перелік особливо небезпечних речовин та небезпечних відходів відповідно до якого має здійснюватися ліцензування ще не прийнято.

 

Нормативно-правові акти, якими визначено переліки небезпечних відходів та особливо небезпечних хімічних речовин:

Перелік небезпечних відходів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» (зокрема, відходи розчинів кислот відносяться до Жовтого переліку небезпечних відходів).

Перелік особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 17.08.1998 № 1287, що не узгоджується із назвою виду ліцензування згідно із Законом від 02.03.2015.

 

Для отримання ліцензії необхідно дочекатись нового переліку особливо небезпечних речовин та небезпечних відходів, а поки його немає потрібно орієнтуватись на вищевказані переліки.

 

Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

 

Для перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів також необхідно отримати ліцензію, яка видається Укртрансінспекцією або Укрморрічінспекцією (залежно від виду транспорту, яким планується здійснювати перевезення). Також при перевезенні небезпечних вантажів (залежно від виду та кількості речовини) необхідним може бути погодження маршруту з органами Міністерства внутрішніх справ.

 

Хімічне виробництво є видом діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку. При плануванні вказаної діяльності та проектуванні виробничих будівель необхідно провести оцінку впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС).

 

Суб'єкти господарювання, у власності або користуванні яких є об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини (потенційно небезпечні об'єкти), а також на всіх суб'єктів господарювання, які мають намір розпочати будівництво потенційно небезпечних об'єктів повинні організувати проведення ідентифікації потенційно небезпечного об’єкта.

 

Наприклад, серед прекурсорів до небезпечних речовин належать ацетон, толуол, метилетилкетон та піперидин.

 

Потенційно небезпечний об'єкт вважається об'єктом підвищеної небезпеки відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, зберігаються, переробляються чи транспортуються на об'єкті, дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси.

 

Суб'єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, організовує розроблення і складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки.

 

Декларація безпеки повинна включати:результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів;перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

 

Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки та декларація його безпеки здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки». В даній постанові вказані категорії небезпечних речовин індивідуальні небезпечні речовини, наявність яких на об’єкті робить його потенційно небезпечним, порядок ідентифікації та декларування безпеки. 

 

Невичерпний перелік документів, необхідних для підприємств, що виготовляють, використовують у своїй діяльності прекурсори:

1. Ліцензія на право здійснення діяльності з обігу прекурсорів. Для отримання ліцензії необхідно мати наступні документи:

дозвіл МВС на початок використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності, пов’язаної з використанням прекурсорів;

висновок СЕС про відповідність приміщень санітарним вимогам;

дозвіл Держпраці на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та на початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

дозвіл на викиди забруднюючих речовин;

декларація пожежної безпеки;

довідка МВС України про відсутність не знятої чи непогашеної судимості у керівника, особи яка буде мати доступ до прекурсорів;

довідка (сертифікат наркоогляду) про відсутність психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до здійснення окремих видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

документ, який підтверджує право власності на виробниче приміщення або договір оренди виробничого приміщення;

2. Ліцензія на поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Для отримання даної ліцензії необхідно мати наступні документи:

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об'єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об'єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

реєстрова карта об'єкта оброблення та утилізації відходів;свідоцтво про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків (у разі здійснення операцій з перевезення небезпечних відходів);

копія паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);технологічний регламент виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

3. Ліцензія на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів (небезпечними вантажами є ацетон, толуол, метилетилкетон, піперидин тощо)

4. Ідентифікація небезпечного об’єкта.

5. Декларація безпеки небезпечного об’єкта.

6. Оцінка впливу на навколишнє середовище. 

 

Основні нормативно-правові акти, що регулюють виготовлення, використання прекурсорів:

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2010 № 66 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 609 від 05.08.2015 року «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

Постанова Кабінету Міністрів України № 756 від 04.07.2001 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних і прекурсорів, та контролю за їх обігом»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1387 «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 і від 4 липня 2001 р. № 756»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

 • Антекстрой

  Антекстрой

 • Ассоциация медицинских организаций

  Ассоциация медицинских организаций

 • Бест Линк

  Бест Линк

 • БИХЕЛС

  БИХЕЛС

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message