OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

Грантова програма навчання СТАРТ В ІТ 2022-09-19 08:21:38

 

За підтримки Уряду в країні стартує програма для навчання IT-фахівців під назвою «Старт в IT», основні положення якої закріплені у Постанові КМУ від 24.06.2022 р. №737 «Про реалізацію експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ». Учасниками експерименту є суб’єкти освітньої діяльності, що надають послуги в системі неформальної освіти, та особи, які перебувають у простої; з якими зупинено дію трудового договору; яким надано відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку; ВПО працездатного віку; зареєстровані безробітні, які мають право на отримання соцпослуг з профпідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та інші особи, ОКРІМ:

 • осіб, які не мають професійної (професійно-технічної) та/або фахової перед вищої, та/ або вищої освіти;
 • осіб, які мають досвід роботи менше ніж 18 місяців;
 • осіб, які отримали спеціалізацію у ІТ-сфері та/або мають досвід роботи в ІТ-індустрії.

Для проходження навчання особа подає особисто заяву в електронній формі за допомогою Порталу «Дія» до центру зайнятості (далі – ЦЗ) за місцем проживання. ЦЗ протягом 3 робочих днів приймає рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката для навчання в обраному навчальному закладі за обраною освітньою програмою і оформлює його наказом. У разі прийняття позитивного рішення, ЦЗ видає одноразово особі сертифікат в електронній формі, строк використання якого становить 10 робочих днів з дня видачі. Підставами для відмови є:

 • невідповідність особи встановленим вимогам;
 • відсутність необхідних документів.

Зарахування особи на навчання на підставі сертифіката здійснюється навчальним закладом після укладення між ними договору про навчання, у якому зазначається вартість навчання, яка відповідає вартості, визначеній у сертифікаті і не підлягає зміні.

Завірену належним чином копію договору, розрахунок вартості витрат на навчання, відомості про рахунок навчального закладу для оплати вартості навчання із зазначенням ініціалів особи, навчальний заклад подає до ЦЗ. Важливо зауважити, що відповідальність за обґрунтованість вартості навчання і достовірність інформації про навчання, яка надається ЦЗ, покладається на суб’єкта освітньої діяльності. ЦЗ у 2-денний строк з дня надходження коштів на рахунок повинен організувати перерахування коштів на рахунок обраного учасником навчального закладу.

У разі закінчення строку дії договору про навчання, навчальний заклад протягом 5 робочих днів подає ЦЗ, який видав сертифікат, копію наказу про відрахування особи у зв’язку із закінченням навчання, а особа отримує відповідний документ про освіту. Якщо договір розривається достроково, то навчальний заклад повинен здійснити розрахунок невикористаної частини коштів і повернути їх на рахунок ЦЗ. Якщо ж учасник програми пропускає навчання без поважних причин або не виконує навчальний план, то у такому разі він не має права звертатися до ДСЗ за отриманням допомоги по безробіттю протягом 12 місяців.

Поважними причинами для дострокового припинення особою навчання вважаються:

 • поновлення на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;
 • набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням), застосування судом примусового лікування особи;
 • смерть особи або визнання її за рішенням суду померлою або безвісно відсутньою, недієздатною або обмежено дієздатною;
 • стан здоров’я особи, яка має медичні протипоказання щодо продовження навчання за освітньою програмою або працевлаштування за набутими компетентностями, що підтверджено документально;
 • вимушений переїзд з регіону, який окупований або в якому ведуться бойові дії, на постійне місце проживання в іншу місцевість;
 • призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;
 • отримання повістки про призов на навчальні або перевірочні та спеціальні збори у Збройні Сили;
 • призов на військову службу під час мобілізації або залучення особи до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;
 • інші причини, що не залежать від волі особи, але підтверджуються документально.

Реєстрація ФОП і початок власної справи.

Учасник програми, який завершив навчання, зобов’язаний протягом 30 календарних днів після його завершення працевлаштуватися за наймом на умовах трудового договору (контракту), зокрема на умовах гіг-контракту, або укласти цивільно-правовий договір про виконання робіт (надання послуг), або зареєструватися як ФОП, або провадити незалежну професійну діяльність за отриманою кваліфікацією. У разі працевлаштування або державної реєстрації як ФОП протягом 5 робочих днів, учасник подає до ЦЗ документи, які підтверджують працевлаштування. Якщо ж особа не працевлаштувалась, вона не має права звертатися до ДСЗ  за отриманням допомоги по безробіттю протягом 12 місяців.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

 

Працюємо та разом допомагаємо Перемагати

 

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 83 30

 

або