OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Україна, м. Київ,

вул. Солом`янська,

буд 3, офіс 807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Україна, Київ,

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Ліцензійні умови з виробництва теплової енергії 2012-09-21 17:31:09

 (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

Провадження господарської діяльності з  виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) -  господарська діяльність, а саме перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою  технічних засобів з метою її продажу.

 10 серпня 2012 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг прийнято постанову 276, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за № 1466/21778, якою затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності з  виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) і встановлено організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні (особливі) вимоги до них.

Суб'єктом ліцензування, який має намір провадити господарську діяльність з  виробництва теплової енергії (далі «Ліцензіат») може бути зареєстрований у встановленому законодавством порядку суб'єкт господарювання (юридична особа, фізична особа підприємець) незалежно від його організаційно-правової форми і форми власності.

Ліцензійними умовами встановлено ряд організаційних вимог, яких повинен дотримуватися Ліцензіат. При провадженні даної господарської діяльності необхідно дотримуватись вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та теплопостачання, забезпечити розподіл обов’язків та повноважень посадових осіб, укомплектованість інженерно-технічними працівниками, забезпечити наявність нормативно-технічної документації та нормативно-правових актів щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії.

Крім організаційних вимог, які встановлені для Ліцензіата, він також повинен дотримуватися ряду певних кваліфікаційних вимог, які передбачені ліцензійними умовами. Зазначені кваліфікаційні умови полягають в тому, що для Ліцензіата як юридичної особи визначаються склад і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з виробництва теплової енергії залежно від потужності та ступеня складності обладнання і споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів робіт з обслуговування і ремонту діючих споруд і обладнання (у разі відсутності договорів на обслуговування та виконання ремонтних робіт). В даному випадку перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до чинних норм чисельності працівників на підприємствах у сфері теплоенергетики.

Слід звернути особливу увагу, для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії фізична особа - підприємець повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії Ліцензіат здійснює її за наявності відповідного технологічного обладнання і технічної бази для обслуговування, надійної роботи джерел теплової енергії та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування. Мають бути присутні контрольно-вимірювальні інструменти і прилади, призначені для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, а також відповідні прилади обліку теплової енергії, що відпускаються з джерел теплової енергії Ліцензіата, та їх повірка або державна метрологічна атестація. Обов’язково повинні бути присутні акти про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 1 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758, а також паспорти котлів, режимні карти котлів, журнали ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання. графіки планово-попереджувальних ремонтів, температурні графіки центрального регулювання систем теплопостачання, приєднані до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата.

Також при провадженні Ліцензіатом господарської діяльності з виробництва теплової енергії він повинен повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, а у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни, Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії. А також повинен дотримуватись обмежень, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках. Органу ліцензування Ліцензіат повинен надавати наступні документи: інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності; статистичну звітність.

Також слід звернути увагу: ліцензіат повинен забезпечувати господарську діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості діяльності з виробництва теплової енергії, а також здійснювати відпуск (продаж) теплової енергії теплопостачальній організації відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором, форму якого затверджено відповідним нормативно-правовим актом. Крім цього, ліцензіат зобов’язаний розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення технічного рівня джерел теплової енергії та технологічного обладнання для їх обслуговування з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації.

OGP - CONSULTING PARTNERSHIP
Підписуйтеся і задавайте Ваші питання на нашій сторінці у Facebook
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

НАШІ КЛІЄНТИ

 • Антекстрой

  Антекстрой

 • Ассоциация медицинских организаций

  Ассоциация медицинских организаций

 • Бест Линк

  Бест Линк

 • БИХЕЛС

  БИХЕЛС

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОТРИМАЙТЕ БЕЗКОШТОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ

МИ ЗАВЖДИ НА ЗВЯЗКУ В МЕСЕНДЖЕРАХ

+38 067 469 86 10


ПРОСТО НАЖМІТЬ:


або

ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ТА МИ ПЕРЕДЗВОНИМО ВАМ

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message