OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Ukraine, m. Kijów,

Ukraina, m. Kijów,

ul. Sołomiańska,

lok. 3/807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Usługi celno-maklerskie na Ukrainie 2017-07-24 21:29:42

 

Usługi związane z zewnętrzno-gospodarczymi operacjami, usługi celno-maklerskie. Nasi doświadczeni specjaliści w zakresie cła pomogą Państwu w skomplikowanych procedurach odpraw celnych. Nasi prawnicy pomogą Państwu sporządzić zezwnętrzno-gospodarczą umowę i przygotują dla Państwa listę zezwoleń.

Nasi księgowi-eksperci pomogą Państwu prawidłowo zaplanować Państwa zobowiązania podatkowe i uniemożliwią popełnienie błędu przy rachunkowości zezwnętrzno-gospodarczych operacji. 

Swoją ofertę kierujemy do naszych sąsiadów – Polaków. Polski biznes na Ukrainie stałe wzrasta, a więc jest dochodowym. Zresztą, ławki w sklepach coraz bardziej wypełnione produktami z Polski. Zachęcamy do współpracy.

 

Zamawiając u nas usługi celno-maklerskie Państwo otrzymują:

 1. Akredytacja cła – zgłoszenie Państwa przedsiębiorstwa w m. Kijowie i obwodzie Kijowskim.
 2. Zaświadczenie o braku wartości walutowych za granicą.
 3. Sporządzenie zewnętrzno-gospodarczej umowy, biorąc pod uwagę procedury odprawy celnej i kontroli walutowej Państwa banku.
 4. Zaświadczenie Izby Gospodarczej Ukrainy o UKTZD.
 5. Zaświadczenie sanitarno-epidemiologicznej służby (certyfikat higieny).
 6. Pomoc przy certyfikacji lub deklaracji zgodności, uzyskanie znaku CE (na eksport do Europy).
 7. Uzyskanie pism od Ministerstwa Ekologii, między innymi pism o braku substancji niszczących warstwę ozonową oraz konkluzji o transgranicznym transporcie odpadów niebezpiecznych.
 8. Zaświadczenie o weryfikacji metrologicznej.
 9. Zezwolenie ochrony pracy na używanie sprzętu, maszyn i mechanizmów zwiększonego niebezpieczeństwa.
 10. Pisma służby weterynarii, służby kwarantanny roślin, innych organów.
 11. Dopuszczenia i licencje Ministerstwa Gospodarki.
 12. Odprawy celne operacji importu lub eksportu, a również załatwienie procedur celnych dla innych trybów celnych.

Obecnie czynne ustawodawstwo przewiduje następujące tryby celne:

Import (dopuszczenia do swobodnego obrotu) – procedura, zgodnie z którą towary zagraniczne po uiszczeniu wszystkich opłat celnych i spełnienie wszystkich formalności celnych dopuszczone do swobodnego obrotu na terytorium celnym Ukrainy.

Re-import – procedura, zgodnie z którą towary, które zostały wywieżone lub przygotowane do wywieżenia poza granice celne Ukrainy, powinne zostać dopuszczone do swobodnego obrotuna terytorium celnym Ukrainy oraz zwolnione z uiszczenia cła i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności.

Eksport (wywór ostateczny) – procedura, zgodnie z którą ukraińskie towary będą dopuszczone do swobodnego obrotu poza granicami terytorium celnego Ukrainy bez zobowiązań wobec zwrotu na terytorium Ukrainy.

Re-eksport – procedura, zgodnie z którą towary, które wcześniej zostały importowane na terytium celny Ukrainy lub na terytorium wolnego obszaru celnego – będą eksportowane za granicy celne Ukrainy bez iuszczenia opłat celnych i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności.

Tranzyt – procedura, w ramach której towary i/lub środki transportowe o charakterze komercyjnym przemieszczane są pod kontrolą celną między dwoma celnymi organami Ukrainy lub w granicach obszaru działalności jednego organu celnego bez wykorzystania tych towarów, bez uiszczenia cła i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności.

Czasowy przywóz – procedura, zgodnie z którą towary zagraniczne, środki transportowe komercyjnego przyznaczenia importowane dla konkretnych celów na terytorium celny Ukrainy z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z opodatkowania cła i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności oraz podlegają re-eksportu do zakończenia określonego terminu bez żadnych zmian, z wyjątkiem zmian związanych ze zwykłym użytkowaniem.

Czasowy wywóz – procedura, zgodnie z którą ukraińskie towary lub śroski transportowe w celu komercyjnym wywożą się za granice strefy celnej Ukrainy z całkowitym lub częściowym  zwolnieniem z opodatkowania cła i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności oraz podlegają re-eksportu do zakończenia określonego terminu bez żadnych zmian, z wyjątkiem zmian związanych ze zwykłym użytkowaniem.

Magazyn celny – procedura, zgodnie z którą zagranicznie lub ukraińskie towary są przechowywane pod kontrolą celną z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z opodatkowania i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności.

Wolna strefa celna – procedura, zgodnie z którą zagraniczne towary przywożą się na obszar wolnej strefy celnej i wywożą się z tego obszaru za granice celnej strefy Ukrainy ze zwolnieniem z opodatkowania cła i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności, a ukraińskie towary wwożą się na obszar wolnej strefy celnej z opodatkowaniem cła i zastosowaniem srodków nietaryfowej regulacji.

Handel bezcłowy (Duty Free) – procedura, zgodnie z którą towary nie przeznaczone dla wolnego obrotu w strefie celnej Ukrainy, znajdujące się i realizujące się do wywozu za granicy strefy celnej Ukrainy pod kontrolą celną w punktach przejścia granic państwowych Ukrainy, otwartych dla ruchu międzynarodowego oraz powietrznych i wodnych środkach transportowych przyznaczenia komercyjnego, które wykonują przewozy międzynarodowe ze zwolnieniem z opodatkowania cła, ustanowionego na import i eksport towarów i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności.

Przetwarzanie w strefie celnej – procedura, zgodnie z którą towary zagraniczne poddaje się, w określonym ustawowo trybie, przetwarzaniu bez stosowania do nich srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności z warunkiem dalszego re-eksportu produktów przetwarzania.

Przetwarzanie poza granicami strefy celnej – procedura, zgodnie z którą ukraińskie towary poddaje si, w określonym ustawowo trybie, przetwarzaniu poza granicami strefy celnej Ukrainy bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności z warunkiem zwrotu tych towarów lub produktów ich przetwarzania w strefę celną Ukrainy w trybie importu.

Destrukcja lub zniszczenie – procedura, zgodnie z którą towary zagraniczne pod kontrolą celną poddają się zniszczeniu lub doprowadzane do stanu, wykluczającego możliwość ich wykorzystania z warunkiem całkowitego zwolnienia z opodatkowania cła, ustanowionego na import tych towarów i bez stosowania srodków nietaryfowej regulacji zewnętrzno-gospodarczej działalności.

Rezygnacja na korzyść państwa – procedura, zgodnie z którą właściciel rezygnuje z towarów zagranicznych na korzyść państwa bez żadnych warunków na swoją korzyść.

Każdy tryb celny dla określonej grupy towarów ma swoje szczegóły taryfowej i nietaryfowej regulacji. Nasi specjaliści pomogą Państwu przejść procedury celne szybko i bez uiszczenia zbędnych opłat.

Zamawiając u nas usługi celno-maklerskie Państwo otrzymują kompleksowe wsparcie zewnętrzno-gospodarczego projektu.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Subscribe and ask your questions on our Facebook page
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00

NASI KLIENCI

 • Antekstroj

  Antekstroj

 • Stowarzyszenie organizacji medycznych

  Stowarzyszenie organizacji medycznych

 • Best Link

  Best Link

 • BICHELS

  BICHELS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

UZYSKAJ DARMOWĄ KONSULTACJĘ

JESTEŚMY ZAWSZE NA KOMUNIKACJĘ W MESSENGERS

+38 067 469 86 10


PO PROSTU KLIKNIJ:


lub

Wypełnij ankietę skontaktujemy się z Tobą

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message