OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Ukraine, m. Kijów,

Ukraina, m. Kijów,

ul. Sołomiańska,

lok. 3/807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Reprezentacja w sądach gospodarczych 2017-10-18 12:16:50

 

Sądy gospodarcze – odrębna kategoria sądowych sporów. Przepisy określają pewny katalog spraw, które należą do sądów gospodarczych. Generalnie to są spory, gdzie strony – podmioty gospodarcze lub organizacje – osoby prawne.

Według ogólnej zasady przepisy dają możliwość podmiotu gospodarczemu lub uczestniku przedsiębiorstwa rozwiązać spór w drodze zwrócenia się do następujących instytucji państwowych.

 

Sąd polubowny (arbitrażowy)

Pod pojęciem sądu arbitrażowego należy rozumieć, że jest niepaństwowy niezawisły organ, utworzony za zgodą lub przez odpowiednią decyzję zainteresowanych osób fizycznych i osób prawnych w określonym przepisami porządku dla rozstrzygania sporów w zakresie stosunków cywilnych i gospodarczych.

Jednak rozpatrywanie sprawy w sądzie polubownym możliwe wyłącznie z warunkiem, jeśli między stronami została zawarta umowa polubowna. W rozumieniu ustawy Ukrainy „o sądach polubownych” umowa polubowna – umowa, która została zawarta w formie polubownego zastrzeżenia w umowie, kontrakcie lub w odrębnej ugodzie pisemnej. Czyli jeżeli w rozdziale umowy lub dodatku do nej w rodziale „procedura rozwiązania sporów” określono rozpatrywanie sprawy przez sąd polubowny, to strony mają podstawę prawną dla kierowania sprawy właśnie do sądu arbitrażowego.

 

Sąd gospodarczy

Zwrócenie się do sądu gospodarczego jest najbardziej rozpowszechnioną drogą rozwiązania sporów. Jednak przy zwróceniu się do sądu warto zbadać pytania:

 • Czy może sąd gospodarczy rozstrzygać daną sprawę?
 • Jaka jest podstawa prawna danego roszczenia?
 • Czy odpowiada wszystkim wymogom prawnym baza dowodów oskarżyciela?
 • Czy trzeba wykonywać procesualne działania – zapewnienie rozszczenia?

Naprawdę, pytań, które mogą się pojawić jest tak dużo, że zbadać je może wyłącznie doświadczony prawnik.

 

Na ustawodawczym poziomie Ukrainy istnieje postanowienie o tym, w jakich przypadkach sądy gospodarcze są właściwe. Dane warunki określone w art. 12 Gospodarczego Procesualnego Kodeksu Ukrainy:

 • Postępowania dotyczące sporów, wynikających przy zawieraniu, zmianach, wypowiedzieniu i wykonaniu umów gospodarczych, w tym również w zakresie prywatyzacji mienia oraz na innych podstawach
 • Postępowania upadłościowe
 • Postępowania dotyczące wniosków AMKU, Izby Rozliczeniowej z pytań odniesionych do ich kompetencji
 • Postępowania, wynikające ze stosunków korporacyjnych w sporach między osobą prawną i jej uczestnikami (członkami zarządu, akcjonariuszami, wspólnikami)
 • Postępowania w sporach między przedsiębiorstwem gospodarczym i jego zatrudnioną osobą w zakresie odszkodowania strat, wyrządzonych przez tę osobę w wyniku jej działalności lub braku działań
 • Postępowania w sporach dotyczących ewidencji praw na papiery wartościowe
 • Postępowanie w sporach z wymogami majątkowymi do dłużnika, wobec którego została naruszona sprawa o upadłości
 • Postępowanie z wnioskami o zatwierdzeniu planów sanacji dłużnika do naruszenia sprawy o upadłości

 

Usługi reprezentacji w sądzie gospodarczem:

 • O wyznaniu umowy nieobowiązującej
 • O odzyskaniu odszkodowania za niewykonanie warunków umowy
 • Odszkodowanie strat i odzyskanie sankcji
 • Wyznanie prawa własności
 • Wypowiedzienie umów gospodarczych
 • Przedłużenie umowy
 • Wyznanie dlużnika w upadłości
 • Spory korporacyjne

Firma OGP oferuje usługi w zakresie reprezentacji interesów w sądach gospodarczych podmiotów gospodarczych dowolnej formy własności, również uczestników przedsiębiorstw, prawa których zostały naruszone.


Przy współpracy z firmą OGP Państwo uzyskują:

 • Pełne wsprarcie na każdym etapie sprawy: przed procesem sądowym i aż do podjęcia i ogłoszenia decyzji sądowej
 • Przygotowanie jakościowej bazy dowodowej dla rozpatrywania sprawy w sądzie gospodarczym
 • Maksymalna obrona Państwa interesów w sądzie gospodarczym
 • Pomoc na stadii odwoławczej i przy wykonaniu decyzji sądowej

Jeżeli Państwo mają dodatkowe zapytania związane ze sporami w sądach gospodarczych – prosimy skontaktować się z nami, adwokaci firmy OGP udzielą Państwu konsultacji i pomogą obronić Państwa interesy w sądzie.

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Subscribe and ask your questions on our Facebook page
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00

NASI KLIENCI

 • Antekstroj

  Antekstroj

 • Stowarzyszenie organizacji medycznych

  Stowarzyszenie organizacji medycznych

 • Best Link

  Best Link

 • BICHELS

  BICHELS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

UZYSKAJ DARMOWĄ KONSULTACJĘ

JESTEŚMY ZAWSZE NA KOMUNIKACJĘ W MESSENGERS

+38 067 469 86 10


PO PROSTU KLIKNIJ:


lub

Wypełnij ankietę skontaktujemy się z Tobą

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message