OGP - CONSALTING PARTNERSHIP
Контакты:
Адрес:
ул. Соломенская дом 3, офис 807 г. Киев,
Телефон:
(044) 337-7315,
Электронная почта:
i@ogp.ua
+38(044) 337-7315
+38(050) 418-1589
+38(067) 471-5357

Ukraine, m. Kijów,

Ukraina, m. Kijów,

ul. Sołomiańska,

lok. 3/807

Polska, Kraków,

ul. Kraszewskiego

36/128

Polska, Kraków,

+48 12 881 27 87

Licencja na pośrednictwo pracy w Ukrainie 2017-10-18 11:27:45

 

Pośrednictwo pracy za granicą – usługi związane z pozyskiwaniem miejsc pracy dla obywateli Ukrainy, działalności agencji zatrudnienia za granicą.

Warunki wydania licencji określają pośrednictwo jako usługę, którą świadczy podmiot pospodarczy w ramach zawartych z partnerami zagranicznymi zewnętrzno-gospodarczych umów o świadczeniu usług z pośrednictwa pracy za granicą w celu zawarcia umowy o pracę w zgodności z wnioskiem pracodawcy zagranicznego co do wolnych miejsc pracy, w tym nadania usług informacyjno-konsultacyjnych o możliwości zatrudnienia, istotnych warunków pracy.

Zgodnie z prawem Ukrainy działalność pośrednictwa w zakresie zatrudnienia za granicą podlega licencjonowaniu. Licencja na  pośrednictwo pracy za granicą jest bezterminową i obowiązuje na całym terytorium Ukrainy.

Nasza firma oferuje kompleksową usługę w zakresie uzyskania licencji na pośrednictwo pracy za granicą. Termin i cena uzyskania licencji na zatrudnienie: od 14 dni z momentu złożenia dokumentów.

 

Cena usług prawnych

Standard

Standard +

Premium

Sporządzenie pakietu dokumetów dla licencji

Podanie dokumentów

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Uzyskanie licencji

Księga klientów

Wzór umowy z klientem

 

Pakiet usług Standard

Rejestracja znaku towarowego

 

Pakiet usług Standard

Pozyskanie zagranicznego partnera dla zawarcia zewnętrzno-gospodarczej umowy

 

 

Cena: 6 500 hrn.

 

Cena: 7 500 hrn.

 

Cena: 12 000 hrn.

 

Konieczna opłata skarbowa – jeden minimum egzystencji (na dzień 01.01.2017 stanowi 1600 hrn.)

Chcesz otrzymać zniżkę? – Zrób przedpłatę 100% wartości usługi a dostaniesz 500 hrn. rabatu.

Ważne! Oferta specjalna dla Polski. Ceny już od 4000 hrn.

 

Svitłana

Skontaktuj się z naszym prawnikiem już teraz 

+38 067 469 83 30

 

 

Państwo otrzymują następujący pakiet usług prawnych:

 1. Konsultacja doświadczonego prawnika w zakresie konieczności i procedury uzyskania licencji.
 2. Sporządzenie pakietu dokumentów, który koniecznie trzeba złożyć dla uzyskania licencji na pośrednictwo pracy za granicą.
 3. Sporządzenie projektu umowy o pracę wg wymogów ukraińkiego prawa.
 4. Sporządzenie zewnętrzno-gospodarczej umowy.
 5. Złożenie dokumentów do Ministerstwa.
 6. Uzyskanie licencji na pośrednictwo pracy za granicą.
 7. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako licencjata.
 8. Uzyskanie zatwierdzonej księgi rachunkowości klientów i konsultacja w zakresie jej wypełniania.
 9. Konsultacja w zakresie wszystkich form deklaracji, które zostały zatwierdzone przez warunki wydania licencji.


Usługi dodatkowe:

 1. Rejestracja firmy w Polsce.
 2. Sporządzenie umowy najmu.
 3. Pozyskanie kontrahenta za granicą (Polska, Bułgaria, Czechy) i wsparcie przy podpisaniu umowy.
 4. Rejestracja Znaku Towarowego dla uzyskania domeny – domena.ua
 5. Wniesienie zmian do sprawy licencyjnej:
 • Zmiana adresu – 500 hrn.
 • Zmiana kraju kontrahenta – 2000 hrn.
Organizacja podróży służbowych z Ukrainy do Polski - delegacja pracowników


Dokumenty i informacja, które trzeba nadać  dla uzyskania licencji

Dokumenty i informacja od ukraińskiego podmiotu gospodarczego:

 1. Kopia odpisu ze Zjednoczonego Krajowego Rejestru osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 2. Kopia umowy najmu lub zaświadczenie o prawie własności pomieszczenia firmy
 3. Konto bankowe
 4. Kontakt (nr tel, mail)
 5. Kopia paszportu (w razie jednoosobowej działalności gospodarczej)
 6. Pełnomocnictwo notarialne (w razie jednoosobowej działalności gospodarczej)


Dokumenty i informacja od zagranicznego podmiotu gospodarczego:

 1. Pełny odpis z KRS lub CEIDG (wraz z rodzajami działalności)
 2. Konto bankowe
 3. Certyfikat/licencja agencji zatrudnienia (jeśli jest)
 4. Informacja, notarialnie poświadczona – wykaz własnych statków lub statków, które posiada z innych powodów prawnych i/lub załoga statków, którymi kieruje – w przypadku usług załogowych


6 podstatowych zalet, które daje licencja na pośrednictwo pracy za granicą:

 1. Możliwośś legalnie świadczyć usługi z pośrednictwa pracy za granicą
 2. Możliwość reklamować swoją działalność
 3. Potwierdzenie swoje rzetelności i legalności przed partnerami zagranicznymi
 4. Licencjonowa działalność za granicą zawsze świadczy o wiarygodności firmy i przyciąga uwagę większej ilości klientów
 5. Podmioty gospodarcze, dzałające legalnie są bardziej konkurencyjne za granicą
 6. Państwo nie będą pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej za świadczenie usług z pośrednictwa pracy za granicą bez uzyskania licencji


Nasza firma oferuje usługi prawne podmiotom działalności gospodarczej od 2009 roku. Nasi prawnicy uzyskują ponad 50 licencji z pośrednictwa pracy za granicą rocznie.

Jeżeli Państwo mają dodatkowe zapytania w zakresie uzyskania licencji dla agencji zatrudnienia za granicą – prosimy dzwonić, bezpłatna konsultacja naszych prawników jest gwarantowana, a również niezbędna pomoc w uzyskaniu licencji.

Ogranem licencjonowania danego rodzaju działalności jest Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy.

Ważne! Istnieją warunki, przestrzeganie których pomoże Państwu uzyskać licencję z pośrednictwa pracy za granicą:

 • Licencjat winny posiadać pomieszczenie (biuro), które jest jego własnością lub wykorzystywane na podstawie umowy najmu
 • Zewnętrzno-gospodarcza umowa powinna odpowiadać wymogom ustawy Ukrainy „o zewnętrzno-gospodarczej działalności” i nakazu Ministerstwa Gospodarki i europejskiej integracji Ukrainy „o zatwierdzeniu rozporządzenia o formie zewnętrzno-gospodarczych umów”
 • Projekt umowy o pracę z pracownikiem winny odpowiadać wszystkim wymogom prawa pracy Ukrainy i spełniać wszystkie istotne warunki pracy

W trakcie świadczenia usług z pośrednictwa pracy za granicą licencjat zobowiązany jest w formie pisemnej zawrzeć umowę z klientem w dwóch egzemplarzach: jeden dla klienta, drugi dla licencjata.

Zawarta między licencjatem a klientem umowa o świadczeniu usług z pośrednictwa pracy za granicą powinna zawierać podstawowe warunki:

 • Numer, data, miejscowość zawarcia umowy
 • Nazwa licencjata, numer i data wydania licencji z pośrednictwa pracy za granicą, numer telefonu, adres miejscowości i/lub miejsca prowadzenia działalności przez licencjata
 • Dane klienta: nazwisko, imię, zameldowanie, numer komórkowy itc
 • Określenie przedmiotu umowy
 • Prawa, obowiązki i odpowiedziałność Stron (w tym również zobowiązania finansowe)
 • Warunki wniesienia zmian, wypowiedzenia i wygaśnięcia umowy
 • Procedura rozwiązania sporów
 • Miejce podpisania umowy o pracę z partnerem zagranicznym
 • Termin obowiązywania umowy
 • Określenie wpływu siły wyższej oraz działania Stron w przypatku wystąpienia takiej
 • Wykaz dodatkowych usług, które mogą być świadczone przez pośrednika na zasadach odpłatności

Licencjat zobowiązany prowadzić księgę klientów zjednoczonej rachunkowości, która musi być przenumerowana, podszyta i poświadczona pięczątką licencjata.

W pomieszczeniu służbowym (biurze) licencjata, gdzie realizuje się spotkanie z obywatelami, na dostępnym dla nich miejscu, powinny się znajdować następujące akty prawne:

 • Informacja o pełnej nazwie licencjata, jego siedzibie lub zameldowaniu osoby fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, nr tel; nazwisko, imię kierownika lub właściciela
 • Kopia odpisu ze Zjednoczonego Krajowego Rejestru osób prawnych i osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą
 • Wykaz krajów, w których firma z pośrednictwa pracy ma prawo zatrudniać klientów (zgodnie z zawartymi zewnętrzno-gospodarczymi umowami)
 • Poświadczona podpisem agencji zatrudnienia informacja w formie pisemnej o charakterze przyszłej pracy, ogólne warunki pracy i pobytu w kraju zatrudnienia
 • Kontakt do oddziału licencjonowania działalności z pośrednictwa pracy za granicą Ministerstwa polityki społecznej Ukrainy
 • Ustawa „o licencjonowaniu rodzajów działalności gospodarczej”, „o podstawowych zasadach kontroli państwowej w zakresie działalności gospodarczej i odpis z ustawy Ukrainy „o ochronie praw konsumenckich” z części świadczeniu usług, Rozporządzenie Gabitetu Ministrów Ukrainy z dnia 16.12.2015 r. №1060 „o zatwierdzeniu warunków wydania licencji prowadzenia działalności z pośrednictwa pracy za granicą”
 • Księga opinii i sugestii

Corocznie do 15 stycznia licencjat zobowiązany jest złożyć deklarację 1-PA w lokalnym urzędzie pracy wg miejsca prowadzenia działalności.


Regulacje prawne w zakresie pośrednictwa pracy za granicą:

 1. Ustawa „o licencjonowaniu rodzajów działalności gospodarczej”
 2. Ustawa „o podstawowych zasadach kontroli państwowej w zakresie działalności gospodarczej”
 3. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy №609 z dnia 05.08.2015 roku „o zatwierdzeniu wykazu organów licencjonowania i wyznanie takimi, które straciły moc, niektórych rozporządzeń Gabinetu Ministrów Ukrainy”
 4. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy №1060 z dnia 16.12.2015 roku „o zatwierdzeniu warunków licencyjnych prowadzenia działalności gospodarczej z pośrednictwa pracy za granicą”

Prawo Ukrainy przewiduje odpowiedzialność administracyjną za świadczenie usług agencji zatrudnienia za granicą bez licencji (mandat od 17 000 do 34 000 hrywien z konfiskacją urządzeń i pieniędzy, uzyskanych w wyniku popełnienia czynu zabronionego lub bez konfiskacji).

 

OGP - LAWYERS & ACCOUNTANTS
Subscribe and ask your questions on our Facebook page
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00

NASI KLIENCI

 • Antekstroj

  Antekstroj

 • Stowarzyszenie organizacji medycznych

  Stowarzyszenie organizacji medycznych

 • Best Link

  Best Link

 • BICHELS

  BICHELS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

UZYSKAJ DARMOWĄ KONSULTACJĘ

JESTEŚMY ZAWSZE NA KOMUNIKACJĘ W MESSENGERS

+38 067 469 86 10


PO PROSTU KLIKNIJ:


lub

Wypełnij ankietę skontaktujemy się z Tobą

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your message